Słownik biodegradacja co to znaczy.
Definicja Biodegradacja. Co znaczy obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Biodegradacja

Definicja z ang. biodegradation, z niem. Biodegradation.

Co to znaczy BIODEGRADACJA: Biodegradacja (gr. bios - życie, z łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne. Wprowadzenie ścieków do rzeki (albo jeziora) stanowi ostry stres dla biocenozy, a jego efektem jest eliminacja wrażliwych gatunków, przeważnie foto- i chemautotrofów, jednocześnie następuje dynamiczny postęp bakterii heterotroficznych i grzybów. W takich uwarunkowaniach nasila się mechanizm biodegradacji związków organicznych i wyczerpywanie tlenu rozpuszczonego w wodzie i silnie ograniczony jest mechanizm fotosyntezy.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Brzeg Blaszki:
Co to jest Odznacza się liście całobrzegie, karbowane, faliste, ząbkowane, piłkowane, dwukrotnie piłkowane, przęsione, kolczaste i inne biodegradacja co znaczy.
Definicja Bioetyka:
Co to jest Bioetyka (z angielskiego: bioethics) - dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie biodegradacja krzyżówka.
Definicja Białaczka (Fitopatologia):
Co to jest Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego barwnika - chloroplastu biodegradacja co to jest.
Definicja Bruceloza:
Co to jest Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak także człowieka. Dolegliwość ta u biodegradacja słownik.

Czym jest Biodegradacja znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: