biodegradacja co to znaczy
Definicja Biodegradacja. Co znaczy obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Biodegradacja

Definicja z ang. biodegradation, z niem. Biodegradation.

Co to znaczy BIODEGRADACJA: Biodegradacja (gr. bios - życie, z łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne. Wprowadzenie ścieków do rzeki (albo jeziora) stanowi ostry stres dla biocenozy, a jego efektem jest eliminacja wrażliwych gatunków, przeważnie foto- i chemautotrofów, jednocześnie następuje dynamiczny postęp bakterii heterotroficznych i grzybów. W takich uwarunkowaniach nasila się mechanizm biodegradacji związków organicznych i wyczerpywanie tlenu rozpuszczonego w wodzie i silnie ograniczony jest mechanizm fotosyntezy.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Czym jest Biodegradacja znaczenie w Słownik biologia B .