Słownik biodegradacja co to znaczy.
Definicja Biodegradacja. Co znaczy obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Biodegradacja

Definicja z ang. biodegradation, z niem. Biodegradation.

Co to znaczy BIODEGRADACJA: Biodegradacja (gr. bios - życie, z łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, glony, robaki) na prostsze składniki chemiczne. Wprowadzenie ścieków do rzeki (albo jeziora) stanowi ostry stres dla biocenozy, a jego efektem jest eliminacja wrażliwych gatunków, przeważnie foto- i chemautotrofów, jednocześnie następuje dynamiczny postęp bakterii heterotroficznych i grzybów. W takich uwarunkowaniach nasila się mechanizm biodegradacji związków organicznych i wyczerpywanie tlenu rozpuszczonego w wodzie i silnie ograniczony jest mechanizm fotosyntezy.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Baramin:
Co to jest terminologii kreacjonistycznej stworzony rodzaj. Baramin w założeniu ma być w kreacjonizmie przykładem podstawowej jednostki systematycznej. Do kreacjonizmu został wprowadzony poprzez Franka L BIODEGRADACJA.
Definicja Bruceloza:
Co to jest Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak także człowieka. Dolegliwość ta u BIODEGRADACJA.
Definicja Bionika:
Co to jest zajmująca się wykorzystywaniem mechanizmów biologicznych w technice (w szczególności w automatyce) i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów żywych. Stara się poznawać i zastosować BIODEGRADACJA.
Definicja Błona mitochondrialna:
Co to jest mitochondrium jest gładka, błona wewnętrzna - pofałdowana tworząca tak zwany grzebienie, po to by utworzyć więcej miejsca do wytwarzania energii. W grzebieniach znajdują się kanały białkowe (białka BIODEGRADACJA.

Czym jest Biodegradacja znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: