Słownik denitryfikacja co to znaczy.
Definicja Denitryfikacja. Co znaczy możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w.

Czy przydatne?

Definicja Denitryfikacja

Definicja z ang. denitrification, z niem. Denitrifikation.

Co to znaczy DENITRYFIKACJA: Denitryfikacja - mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest odwrotnością nitryfikacji i przeprowadzany jest poprzez heterotroficzną bakterię ( Pseudomonas fluorescens). Zarówno denitryfikacja jak i nitryfikacja są częściami cyklu azotowego w przyrodzie.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Defosforylacja:
Co to jest procesem odwrotnym do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego). Enzymami odpowiedzialnymi za ten denitryfikacja co znaczy.
Definicja Dżuma:
Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz. Enterobacteriacae nazwanej denitryfikacja krzyżówka.
Definicja Dyzenteria:
Co to jest łaciny z gr., czerwonka) to ostra dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i obecność krwi w stolcu i gorączka. Bakterie przenoszone są z denitryfikacja co to jest.
Definicja Drugie Prawo Mendla:
Co to jest znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i procesu mejozy potwierdzone poprzez jego denitryfikacja słownik.

Czym jest Denitryfikacja znaczenie w Słownik biologia D .

  • Dodano:
  • Autor: