Słownik mitochondrium co to znaczy.
Definicja Mitochondrium. Co znaczy komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie.

Czy przydatne?

Definicja Mitochondrium

Definicja z ang. mitochondria, z niem. Mitochondrien.

Co to znaczy MITOCHONDRIUM: Mitochondrium (w liczbie mnogiej Mitochondria) - organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie zachodzą mechanizmy będące kluczowym źródłem energii (w formie ATP) dla komórki, zwłaszcza mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Mitochondria posiadają swoje geny i rybosomy, kodujące jednak nieznaczną część ich białek, u ssaków szacowaną na 5%, u wielu "prymitywnych" eukariotów jednak znacząco większą. Przeciętna komórka eukariotyczna zawiera kilkadziesiąt do kilkaset tys. mitochondriów. Wzrost ich ilości jest możliwy dzięki umiejętności tego organellum do podziału, przebiegającego podobnie jak podział wolno żyjących bakterii. Budowa mitochondrium to dwie błony białkowo-lipidowe, zewnętrzna i wewnętrzna. Błona wewnętrza tworzy "grzebienie" mitochondrialne, na których zaczepione są enzymy łańcucha oddechowego (układ cytochromów, koenzymów i na jego końcu syntaza ATP). Wewnętrzna błona mitochondrialna jest nieprzepuszczalna, transport poprzez nią zachodzi na zasadzie czułenek (na przykład karnitynowe dla kwasów tłuszczowych), co umożliwia wytworzenie gradientu protonowego niezbędnego do działania łańcucha oddechowego. Wnętrze wypełnione jest matriks mitochondrialną- macierz mitochondrialna to jest pewien rodzaj żelu - wodnego roztworu białek i metabolitów zużywanych na potrzeby mitochondrium. Białkami wewnętrznymi mitochondrium sa wszystkie enzymy beta oksydacji kwasów tłuszczowych, cyklu Krebsa, syntezy steroidów i tym podobne U ssaków mitochondria płodu pochodzą wyłącznie z komórki jajowej (plemnik tworząc przedjądrze męskie pozostawia wszystkie własne organella poza komórką jajową), u wielu innych organizmów (na przykład owady) jednak plemnik wnika do komórki jajowej wraz z swoimi mitochondriami. Z tego powodu geny mitochondrialne były porównywane celem określenia wieku i pochodzenia przodka wszystkich ludzi, nazwanego poprzez prasę Ewą mitochondrialną. Rezultaty wskazują na około 200 tys. lat i Afrykę, jednak opierają się na niestosowanych do chwili obecnej szerzej algorytmach komputerowych i modelach matematycznych. W pierwszej kolejności fakt największej zmienności może wynikać równie dobrze z tego, iż przewarzająca część populacji ludzkiej zamieszkiwała Afrykę (z przyczyn odpowiedniejszego klimatu), jak i z tego, iż przodek wszystkich ludzi rzeczywiście ją zamieszkiwał. Data jest także kwestionowana, w pierwszej kolejności z racji na przyjęcie w obliczeniach nieudowodnionego założenia, iż mutacje badanych genów mitochondrialnych nie wpływają na przeżycie i niepewne określenie tempa mutacji. Krytycy tych wyników podkreślają, iż istnieje sporo znanych chorób spowodowanych mutacjami genów mitochondrialnych, i iż jeżeli znacząca część mutacji była negatywna, wyliczony wiek będzie znacząco niższy od rzeczywistego.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Mononukleoza Zakaźna:
Co to jest zakaźna (z łaciny Mononucleosis infectiosa) to zakaźna dolegliwość wirusowa występująca przeważnie w dzieciństwie albo w momencie dojrzewania. Wywołana jest pierwotną infekcją wirusem Ebsteina-Barr mitochondrium.
Definicja Mutacje Chromosomowe: Inwersje I Translokacje:
Co to jest chromosomowe (aberacje) to są zmiany struktury chrom. Powstające w skutek pęknięć a w dalszym ciągu łączenia się odcinków w odmiennym niż poprzednio porządku. Zachodzą sporadycznie lecz ich częstość mitochondrium.
Definicja Miofibryle:
Co to jest włókienka kurczliwe, makrokompleksy filamentów w formie minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo często, zachodzą na siebie w układzie sześciokątnym. Dzielimy je na dwa typy: filamenty mitochondrium.
Definicja Mrozoodporność:
Co to jest Mrozoodporność - zespół systemów i mechanizmów, dzięki którym rośliny mogą przeżyć epizodycznie albo długookresowe okresy mrozu.Treść hasła pochodzi z Wikipedi mitochondrium.

Czym jest Mitochondrium znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: