Słownik mitochondrium co to znaczy.
Definicja Mitochondrium. Co znaczy komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie.

Czy przydatne?

Definicja Mitochondrium

Definicja z ang. mitochondria, z niem. Mitochondrien.

Co to znaczy MITOCHONDRIUM: Mitochondrium (w liczbie mnogiej Mitochondria) - organellum komórki eukariotycznej pochodzenia endosymbiotycznego, gdzie zachodzą mechanizmy będące kluczowym źródłem energii (w formie ATP) dla komórki, zwłaszcza mechanizm fosforylacji oksydacyjnej. Mitochondria posiadają swoje geny i rybosomy, kodujące jednak nieznaczną część ich białek, u ssaków szacowaną na 5%, u wielu "prymitywnych" eukariotów jednak znacząco większą. Przeciętna komórka eukariotyczna zawiera kilkadziesiąt do kilkaset tys. mitochondriów. Wzrost ich ilości jest możliwy dzięki umiejętności tego organellum do podziału, przebiegającego podobnie jak podział wolno żyjących bakterii. Budowa mitochondrium to dwie błony białkowo-lipidowe, zewnętrzna i wewnętrzna. Błona wewnętrza tworzy "grzebienie" mitochondrialne, na których zaczepione są enzymy łańcucha oddechowego (układ cytochromów, koenzymów i na jego końcu syntaza ATP). Wewnętrzna błona mitochondrialna jest nieprzepuszczalna, transport poprzez nią zachodzi na zasadzie czułenek (na przykład karnitynowe dla kwasów tłuszczowych), co umożliwia wytworzenie gradientu protonowego niezbędnego do działania łańcucha oddechowego. Wnętrze wypełnione jest matriks mitochondrialną- macierz mitochondrialna to jest pewien rodzaj żelu - wodnego roztworu białek i metabolitów zużywanych na potrzeby mitochondrium. Białkami wewnętrznymi mitochondrium sa wszystkie enzymy beta oksydacji kwasów tłuszczowych, cyklu Krebsa, syntezy steroidów i tym podobne U ssaków mitochondria płodu pochodzą wyłącznie z komórki jajowej (plemnik tworząc przedjądrze męskie pozostawia wszystkie własne organella poza komórką jajową), u wielu innych organizmów (na przykład owady) jednak plemnik wnika do komórki jajowej wraz z swoimi mitochondriami. Z tego powodu geny mitochondrialne były porównywane celem określenia wieku i pochodzenia przodka wszystkich ludzi, nazwanego poprzez prasę Ewą mitochondrialną. Rezultaty wskazują na około 200 tys. lat i Afrykę, jednak opierają się na niestosowanych do chwili obecnej szerzej algorytmach komputerowych i modelach matematycznych. W pierwszej kolejności fakt największej zmienności może wynikać równie dobrze z tego, iż przewarzająca część populacji ludzkiej zamieszkiwała Afrykę (z przyczyn odpowiedniejszego klimatu), jak i z tego, iż przodek wszystkich ludzi rzeczywiście ją zamieszkiwał. Data jest także kwestionowana, w pierwszej kolejności z racji na przyjęcie w obliczeniach nieudowodnionego założenia, iż mutacje badanych genów mitochondrialnych nie wpływają na przeżycie i niepewne określenie tempa mutacji. Krytycy tych wyników podkreślają, iż istnieje sporo znanych chorób spowodowanych mutacjami genów mitochondrialnych, i iż jeżeli znacząca część mutacji była negatywna, wyliczony wiek będzie znacząco niższy od rzeczywistego.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Myślistwo:
Co to jest myślistwo) - zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w przekonaniu zasad ekonomii i odpowiednio z założeniami ochrony przyrody i mitochondrium.
Definicja Mikrokosmek:
Co to jest microvillus) - mikroskopijna, palczasta wypustka cytoplazmatyczna na powierzchni błony komórkowej, zwiększająca powierzchnię błony, a tym samym zwiększająca umiejętność wchłaniania substancji mitochondrium.
Definicja Mimetyzm:
Co to jest upodabnianie się nie wszystkich gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na powierzchni ciała do otaczającego środowiska, stanowiące formę przystosowania się ochronnego tych gatunków, a również mitochondrium.
Definicja Melanizm Przemysłowy:
Co to jest Biston betularia) jest zazwyczaj szarą ćmą, która pośrodku dnia maskuje się na porostach pokrywających pnie drzew. W trakcie rewolucji przemysłowej zanieczyszczenia zniszczyły porosty i wyeksponowały mitochondrium.

Czym jest Mitochondrium znaczenie w Słownik biologia M .

  • Dodano:
  • Autor: