Słownik abstynencja co to znaczy.
Definicja ABSTYNENCJA. Co to jest między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań.

Czy przydatne?

Definicja ABSTYNENCJA

Co to znaczy ABSTYNENCJA: świadome powstrzymywanie się od uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających oszałamiających, zmieniających stan świado­mości, redukujących stan napięcia czy dyskom­fortu, a również blokujących odczuwanie bólu. Odnosić się może także do innego rodza­ju uzależnień (między innymi typu socjalnego, gdzie faktorem uzależniającym jest stała obec­ność innych osób) albo zachowań o charakte­rze kompulsywnym, a również procedur (między innymi: uzależniających technik oddechowych, stanów transowych, głębokich stanów relaksu, medy­tacji i tym podobne)
Definicja ASPARAGINIAN:
Co to jest kwas; aminokwas zawierający w łańcuchu bocznym dwie karboksylowe ekipy o odczynie kwaśnym. To jest neuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie nerwowym (raczej w korze mózgu). Przy udziale A abstynencja co znaczy.
Definicja ANGIOPLASTYKA:
Co to jest balonowa- PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na wprowadzeniu do światła tętnicy cewnika zakończonego balonikiem abstynencja krzyżówka.
Definicja Akupunktura:
Co to jest sposób leczenia pochodząca z Chin. Bazuje na wkłuwaniu w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych albo złotych igieł abstynencja co to jest.
Definicja ALODYNIA:
Co to jest występowanie bólu wywołanego poprzez impuls, który na ogół go nie wywołuje (na przykład łagodny dotyk abstynencja słownik.

Czym jest ABSTYNENCJA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: