abstynencja co to znaczy
Definicja ABSTYNENCJA. Co to jest między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań.

Czy przydatne?

Definicja ABSTYNENCJA

Co to znaczy Abstynencja: świadome powstrzymywanie się od uzależniających środków (między innymi alkoho­lu, narkotyków, używek) i zachowań, po­prawiających samopoczucie, pobudzających oszałamiających, zmieniających stan świado­mości, redukujących stan napięcia czy dyskom­fortu, a również blokujących odczuwanie bólu. Odnosić się może także do innego rodza­ju uzależnień (między innymi typu socjalnego, gdzie faktorem uzależniającym jest stała obec­ność innych osób) albo zachowań o charakte­rze kompulsywnym, a również procedur (między innymi: uzależniających technik oddechowych, stanów transowych, głębokich stanów relaksu, medy­tacji i tym podobne)

Czym jest ABSTYNENCJA znaczenie w Słownik chemiczny A .