Słownik acetylen co to znaczy.
Definicja ACETYLEN. Co to jest Wdychanie ace­tylenu w sporych stężeniach może prowadzić do zatrucia.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLEN

Co to znaczy Acetylen: (C2H2); gaz spawalniczy mający cecha wiązania tlenu. Wdychanie ace­tylenu w sporych stężeniach może prowadzić do zatrucia. Cecha wiązania tlenu poprzez acetylen prowadzi do wystąpienia objawów niedotlenienia organizmu (bóle głowy, sinica, zaburzenia pamięci, strata przytomności, tęt­no słabo wyczuwalne i nieregularne, źrenice rozszerzone i nieruchome). W skrajnych przy­padkach zatrucie acetylenem może prowa­dzić do śmierci wskutek uduszenia.
Patrz także, zioła ACETYLEN:Lopian - Łopian Większy
Definicja ASKLEPIADES:
Co to jest przed naszą erą); grecki doktor i filozof, reformator medycyny starożytnej. Od około 90 r. przed naszą erą działał w Rzymie, stosował łatwe i naturalne środki lecznicze, jak: dieta, ruch, świeże acetylen.
Definicja AUDIOGRAM:
Co to jest danych z badania audiometrycznego. Rezultat uzyskuje się łącząc ze sobą poszczególne punkty (próg słyszenia dla danej częstotliwości w dB), które tworzą krzywą progową przewodnictwa powietrznego i acetylen.
Definicja AFONIA:
Co to jest wydobycia głosu wywołana uszkodzeniem narządu głosu. Afonia może być spowodowana obustron­nym porażeniem strun głosowych na przykład w wy­niku procesu nowotworowego albo w konsekwencji uszkodzenia acetylen.
Definicja ADENINA:
Co to jest azotowych pochodząca od puryny; w organizmie wystę­puje przeważnie jako składowa nukleozydu -adenozyny, z której złożona jest pomiędzy innymi adenozynomonofosforan (AMP), adenozynodifosforan (ADP) i acetylen.

Czym jest ACETYLEN znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: