Słownik acetylokoenzym co to znaczy.
Definicja ACETYLOKOENZYM A. Co to jest przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOKOENZYM A

Co to znaczy Acetylokoenzym A: acetylo-CoA; wspól­ny wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi czynne ekipy acetylowe, podobnie jak ATP przenosi czynne ekipy fos­foranowe. Ulega on całkowitemu utlenieniu w cyklu kwasu cytrynowego. Może również być wykorzystany do wytwarzania prekursora cho­lesterolu i ciał ketonowych albo być eksporto­wany w formie cytrynianu do cytozolu, gdzie jest używany do syntezy kwasów tłusz­czowych
Definicja Anoreksja:
Co to jest psychiczny jest dolegliwość u której podstaw leżą problemy psychospołeczne, takie jak nie spełnienie wymagań co do własnego wyglądu, oczekiwań otoczenia i anormalny sposób postrzegania własnego ciała acetylokoenzym a.
Definicja ANGIOLOGIA:
Co to jest dział medycyny przeznaczony nauce o naczyniach krwionośnych i naczyniach chłonnych acetylokoenzym a.
Definicja APOENZYM:
Co to jest enzymu, aktywny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o rodzaju reakcji na przykład dekarboksylację i acetylokoenzym a.
Definicja ADIADOCHOKINEZA:
Co to jest dysdiadochokineza; upośledzenie wykonywania szybkich, rytmicz­nych, naprzemiennych ruchów; występuje raczej w schorzeniach móżdżku acetylokoenzym a.

Czym jest ACETYLOKOENZYM A znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: