Słownik acetylokoenzym co to znaczy.
Definicja ACETYLOKOENZYM A. Co to jest przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOKOENZYM A

Co to znaczy Acetylokoenzym A: acetylo-CoA; wspól­ny wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi czynne ekipy acetylowe, podobnie jak ATP przenosi czynne ekipy fos­foranowe. Ulega on całkowitemu utlenieniu w cyklu kwasu cytrynowego. Może również być wykorzystany do wytwarzania prekursora cho­lesterolu i ciał ketonowych albo być eksporto­wany w formie cytrynianu do cytozolu, gdzie jest używany do syntezy kwasów tłusz­czowych
Definicja ASTENOPIA:
Co to jest osłabienie wzroku powstające raczej wskutek nie skorygowanej okularami wady wzroku, przeważnie nadwzroczności albo zeza. Objawia się przeważnie bólami oczu i wymaga korekcji okularami acetylokoenzym a.
Definicja ALANINA:
Co to jest występujący w for­mach L i D i a i B. a-alanina występuje w białkach; B-alanina jest jedynym B-amino-kwasem występującym w organizmie człowieka. Jest ponadto składową kwasu pantotenowego i koenzymu A acetylokoenzym a.
Definicja ALCHEMIA:
Co to jest chemii upra­wiana od czasów starożytnych w Egipcie i Chinach. Jej celem była przemiana metali nieszlachetnych w złoto. Próby te kończyły się niepowodzeniem, opracowano jednak sze­reg nowych metod acetylokoenzym a.
Definicja ATAK:
Co to jest gwałtowne wystąpienie ostrych objawów dolegliwości poprzednio nieujawnionej albo nagłe nasilenie już istniejącej na przykład kolki nerkowej w kamicy nerkowej czy kolki wątrobowej (żółciowej) w kamicy acetylokoenzym a.

Czym jest ACETYLOKOENZYM A znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: