acetylokoenzym co to znaczy
Definicja ACETYLOKOENZYM A. Co to jest przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOKOENZYM A

Co to znaczy Acetylokoenzym A: acetylo-CoA; wspól­ny wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi czynne ekipy acetylowe, podobnie jak ATP przenosi czynne ekipy fos­foranowe. Ulega on całkowitemu utlenieniu w cyklu kwasu cytrynowego. Może również być wykorzystany do wytwarzania prekursora cho­lesterolu i ciał ketonowych albo być eksporto­wany w formie cytrynianu do cytozolu, gdzie jest używany do syntezy kwasów tłusz­czowych

Czym jest ACETYLOKOENZYM A znaczenie w Słownik chemiczny A .