Słownik acetylokoenzym co to znaczy.
Definicja ACETYLOKOENZYM A. Co to jest przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka.

Czy przydatne?

Definicja ACETYLOKOENZYM A

Co to znaczy A ACETYLOKOENZYM: acetylo-CoA; wspól­ny wytwór szlaków metabolicznych przetwa­rzających produkty trawienia (węglowodany, białka, tłuszcze). Powstaje przez przyłącze­nie ekipy acetylowej do koenzymu A. Acetylokoenzym A przenosi czynne ekipy acetylowe, podobnie jak ATP przenosi czynne ekipy fos­foranowe. Ulega on całkowitemu utlenieniu w cyklu kwasu cytrynowego. Może również być wykorzystany do wytwarzania prekursora cho­lesterolu i ciał ketonowych albo być eksporto­wany w formie cytrynianu do cytozolu, gdzie jest używany do syntezy kwasów tłusz­czowych
Definicja AUTOFAGIA:
Co to jest mechanizm degradowania poprzez komórkę wybranych uszkodzonych, obumarłych albo zużytych przedmiotów jej struktury. Autofagia dotyczy komórek funkcjonujących poprawnie (na przykład w procesie ich acetylokoenzym a co to jest.
Definicja ASTENIA:
Co to jest psychopatolo-gicznych o znacznej różnorodności obrazów klinicznych, zależnych od czynnika wywołującego i od osobowości chorego. Na obraz astenii składają się przeważnie: złe samopoczucie, drażliwość acetylokoenzym a definicja.
Definicja ADAPTOMETR:
Co to jest wykorzystywany do badania adaptacji pręcików siatkówki oka do ciemno­ści. Trwa ona nawet do ok. 1 godziny, na­tomiast adaptacja do światła nie trwa dłużej niż 5 min.. Badanie przy zastosowaniu acetylokoenzym a co znaczy.
Definicja ANGIOTENSYNOGEN:
Co to jest polipeptyd produkowany w wątrobie i wydzielany do krwioobiegu. Pod wpływem działania reniny przekształca się w angiotensynę acetylokoenzym a słownik.

Czym jest ACETYLOKOENZYM A znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: