Słownik amylazy co to znaczy.
Definicja AMYLAZY. Co to jest p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę.

Czy przydatne?

Definicja AMYLAZY

Co to znaczy Amylazy: diastazy; enzymy trawiące skrobię; odznacza się a-amylazę i p-amylazę. a amylaza, wydzielana poprzez gruczoły ślinowe i trzustkę, jest endoglikozydazą i hydrolizuje wewnętrzne wiązania a-1,4-glikozydowe skrobi dając maltozę, maltotriozę i a-dekstrynę. p-amylaza, występująca w słodzie otrzymywanym z jęczmienia i innych zbóż, hydrolizuje skrobię do maltozy przez następne odłączanie dwóch reszt glukozy z nieredukujących końców. Aktywność amylazy mierzy się jako test diagnostyczny, który może świadczyć o uszkodzeniach trzustki
Definicja APLAZJA:
Co to jest narządu, które-go zawiązek istnieje (na przykład nerki) albo także kupiony zanik ekipy komórek. Przeważnie dotyczy komórek szpiku kostnego (aplazja szpiku) będących prekursorami przedmiotów amylazy.
Definicja AKATYZJA:
Co to jest psychiczne charak­teryzujące się poczuciem niepokoju i lęku. Bazuje na tym, iż pacjent mimo ogólnego zu­bożenia ruchowego, odczuwa przymus cho­dzenia (nie może usiedzieć spokojnie na miejscu amylazy.
Definicja AMEBIOZA:
Co to jest czerwonka pełzakowa, czerwonka amebowa; dolegliwość inwazyjna jelita grubego spowodowana trofozoitami ameby (pełzaka) Entamoeba histolytica. Przeważnie to jest zakażenie bezobjawowe, jeżeli symptomy amylazy.
Definicja AMBITENDENCJA:
Co to jest symptom opierający na tendencji do jednoczesnego wykonywania dwu sprzecznych ze sobą czynów amylazy.

Czym jest AMYLAZY znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: