Słownik anilina co to znaczy.
Definicja ANILINA. Co to jest leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do.

Czy przydatne?

Definicja ANILINA

Co to znaczy Anilina: aminobenzen; substancja użytkowana do produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do barwienia preparatów tkankowych w pracowniach histopatologicznych. Bezbarwna, oleista ciecz, której opary o charakterystycznym zapachu są bardzo trujące między innymi niszczą erytrocyty powodując methemoglobinemię. Zatrucie może być początkowo bezobjawowe (do poziomu 10% methemoglobiny). W latach sześćdziesiątych XX w. odkryto rakotwórcze działanie barwników anilinowych u robotników w fabrykach włókienniczych (poanilinowy rak pęcherza moczowego jeden z pierwszych odnalezionych przemysłowych czynników kancerogennych)
Definicja ANTYWITAMINY:
Co to jest działające antagonistycznie do witamin, blokują miejsca ich fizjologicznego działania w tkankach i narządach, nie wpływając równocześnie na samą cząsteczkę witaminy. Znalazły wykorzystanie w anilina.
Definicja ANGIOCHIRURGIA:
Co to jest jeden z działów chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym naczyń krwionośnych i naczyń chłonnych anilina.
Definicja AKADEMIA MEDYCZNA:
Co to jest medyczna zajmująca się kształceniem lekarzy medycyny, magistrów farmacji i magi­strów pielęgniarstwa. Jako samodzielne wyż­sze uczelnie, Akademie Medyczne powstały w 1950 roku z wydzielonych anilina.
Definicja ABSORPCJI WIDMO:
Co to jest miara ilości światła 0 określonej długości fali, które ulega po­chłonięciu, gdy światło przechodzi poprzez jakąś substancję. Widmo absorpcji jest cha­rakterystyczne dla każdego związku che­micznego anilina.

Czym jest ANILINA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: