Słownik aseptyka co to znaczy.
Definicja ASEPTYKA. Co to jest bakteriologicznej (na przykład pomieszczeń, narzędzi, materiałów.

Czy przydatne?

Definicja ASEPTYKA

Co to znaczy Aseptyka: postępowanie mające na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej (na przykład pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych) w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska (na przykład otwartej rany operacyjnej). Bazuje na postępowaniu uniemożliwiającym zakażenie uprzednio wyjałowionych elementów (na przykład narzędzi chirurgicznych, implantów, środków opatrunkowych) i naturalnie jałowych na przykład nie wszystkie części ciała (przewarzająca część ran operacyjnych). Służą temu szczególne, warstwowe opakowania, procedury i zasady postępowania (na przykład na sali operacyjnej). Aseptyka komórkowa - unikanie zakażenia hodowli komórek tkankowych albo bakteryjnych obecnymi w środowisku zewnętrznym drobnoustrojami. Prowadzenie hodowli bakterii w uwarunkowaniach A. umożliwia wyizolowanie szczepów bakterii odpowiedzialnych za zakażenie i ocenę jego reakcji na antybiotyki
Definicja ASPERGILOZA:
Co to jest zakażenie albo reakcja alergiczna spowodowana poprzez grzyby z rodzaju Aspergillus (kropidlak). Postacie aspergilozy o największym znaczeniu to poważne infekcje płucne u pacjentów z obniżoną aseptyka.
Definicja AKROMEGALIA:
Co to jest wywołana w większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej przykładem wy­stępującym w wieku dziecięcym jest aseptyka.
Definicja ANILINA:
Co to jest substancja użytkowana do produkcji barwników leków, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych, a również do barwienia preparatów tkankowych w pracowniach histopatologicznych. Bezbarwna, oleista aseptyka.
Definicja Apatia:
Co to jest stan emocjonalny objawiający się brakiem inicjatywy w kontaktach międzyludzkich aseptyka.

Czym jest ASEPTYKA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: