Słownik astma co to znaczy.
Definicja Astma. Co to jest bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli.

Czy przydatne?

Definicja Astma

Co to znaczy ASTMA: współcześnie jest regularnie spotykaną chorobą. Na czym ona bazuje?
Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz mię­śni otaczających oskrzela), unie­możliwiające wydech powietrza z płuc. Zaczerpnięcie dodatko­wej ilości powietrza skutkuje ból i ściskanie w klatce piersio­wej na skutek nadmiernego roz­dęcia płuc. Astmatyk czuje dusz­ność, bo z wypełnionych zale­gającym w płucach powietrzem nie przenika do krążącej krwi wystarczająca liczba tlenu. Po­wietrze wydychane z wysiłkiem poprzez zwężone oskrzela wywo­łuje charakterystyczny świszczą­cy oddech.
Jaka jest przeważnie powód astmy? - Mechanizm chorobowy rozpoczyna się
od zapalenia dróg oddechowych, a zwężenie oskrzeli to symptom wtórny. Powód stanu zapalnego możne być alergia. U dziec tło uczuleniowe wykrywa się w 80-90 procent przypadków. Mechanizm zapalny pro­wadzi do obrzęku błony śluzowej wyścielającej drogi oddechowe, co dodatkowo skutkuje zwęże­nie ich światła. Przekrwiona bło­na śluzowa wytwarza więcej niż zazwyczaj śluzu, co jeszcze bardziej czopuje drogi oddechowe. Nato­miast sygnały nerwowe wysyła­ne z podrażnionych oskrzeli po­wodują skurcz mięśni położonych w ich ścianach. U nie wszystkich osób skłonność do astmy ma podłoże genetyczne, u innych zaś (u więk­szości) powód jest nieznana.
JW jaki sposób można rozpo­znać, iż chorujemy na astmę?
Rozpoznanie astmy nie zawsze jest prostą sprawą. U nie wszystkich
osób kluczowym symptomem dolegliwości jest kaszel (z nieregularnym wystę­powaniem skurczu oskrzeli). Dla rozpoznania astmy przeprowadza się dwie próby: szczytowy prze­pływ wydechowy przed i po po­daniu leku rozluźniającego mięśnie ścianek oskrzeli.
-
Czy podawanie nieodpo­wiednich leków może mieć wpływ na postęp astmy?
- Coraz częściej mówi się o higienicznej teorii wzro­stu zachorowań na astmę, tzn. jej powodem mogą być rów­nież: zbyt intensywne lecze­nie nawet drobnych infekcji (dziecko nie jest w stanie sa­mo zareagować na organizmy chorobotwórcze, nie ma kie­dy nabyć własnej odporności, potem wykazuje nadwrażli­wość nie tylko na te organizmy, lecz także na inne impulsy), nadużywanie antybiotyków, które zaburzają postęp odpor­ności i zmieniają skład jelitowy flory bakteryjnej, zbyt wcze­sne szczepienia albo nadmier­na ich liczba, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, nie­poprawne odżywianie (środ­ki chemiczne dodawane do żyw­ności).
W jaki sposób możemy w takim razie wspomóc leczenie astmy?
- Astma jest chorobą o szerokim działaniu obejmującym cały ustrój. Wzmacniając cały organizm wyciągiem z ziół zawartych w Alveo
wzmacniamy także płuca, dzięki czemu leczenie astmy przebiega szybciej. Bardzo regularnie dziecko wraz z astmą cierpi na egzemę. Należy jednak unikać maści i kremów sterydowych na bazie kortyzonu, które są nadzwyczajnie skuteczne w zahamowaniu egzemy, lecz tłumiąc ją przyczyniają się do zaostrzenia astmy. Po podaniu Alveo zmiany na skórze mogą się nasilić, lecz to jest rezultat działania czyszczącego, wymiatającego toksyny z organizmu - wtedy także znacząco poprawi się oddech dziecka, a problemy skórne po czasie znikną bezpowrotnie. Pamiętajmy jednak, iż wprowadzając do codziennej diety dziecka Alveo nie można nagle odstawiać leków farmakologicznych. Potrzeba czasu i wnikliwej obserwacji stanu dziecka i dopiero stosunkowo poprawy możemy etapowo odstawiać leki chemiczne w porozumieniu z lekarzem leczącym.
Jakie są jeszcze przedmioty terapii astmy?
- Leczenie astmy jest wielotorowe - leki farmakologiczne (szczególnie wziewne), zgodne odżywianie, właściwa postawa (siedzenie z prostymi plecami), odpowiednie ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, max. ograniczenie podniet płynących z oglądania TV i gier komputerowych, poprawna stosunek w rodzinie, z której dziecko czerpie energię do dalszego wzrostu i rozwoju.
Czy źle rozpoznana i leczona astma grozi jakimiś powikłaniami?
- Sama astma, jak i zapalenia stawów, a również migreny, wyciek z nosa, wypryski, biegunki, wzdęcia, afty, nadmierna ruchliwość, nawet padaczka mogą być wywołane idiomatyczną (nieznanego pochodzenia) nietolerancją pokarmową. Przeprowadzenie działań eliminacyjnych przyniosło poprawę u 88 procent małych pacjentów (wyeliminowano skutek placebo). Nie wszystkie przypadki reumatoidalnego zapalenia stawów mogą być następstwem odkładania się w stawach kompleksów immunologicznych, zawierających antygeny pokarmowe. Tutaj ogromna rola Alveo - wymiatacza toksyn poprzez przewód pokarmowy z całego organizmu.
Rozmawiała Beata Nowacka
źródło- czasopismo: zdrowie i sukces
Patrz także, zioła Astma:Dziewanna Wielkokwiatowa
Definicja Amnezja:
Co to jest symptom zaburzeń pamięci opierający na niemożności przypomnienia sobie minionych zdarzeń. Może być całkowita i częściowa astma co znaczy.
Definicja ANCYLOSTOMATOZA:
Co to jest tęgoryjcowa, nekatorioza - dolegliwość inwazyjna wywołana zakażeniem poprzez dwa gatunki nicieni: tęgoryjca dwunastnicy (Ancylostoma duodenale) i tęgoryjca amerykańskiego (Necator americanus). Larwy astma krzyżówka.
Definicja ABULIA:
Co to jest osłabienie albo brak woli, niemożność podjęcia decyzji, powodują­ce spadek energii życiowej i pomniejszenie potrzeb i zainteresowań. Może być symptomem przemijającym albo długotrwałym występują­cym w astma co to jest.
Definicja APOPLEKSJA:
Co to jest ogniskowe albo uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się ponad 24 godz. albo kierujące do zgonu spowodowane jedynie chorobami naczyniowymi. Udar mózgu jest trzecią co do częstości powodem astma słownik.

Czym jest Astma znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: