Słownik astma co to znaczy.
Definicja Astma. Co to jest bazuje? Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli.

Czy przydatne?

Definicja Astma

Co to znaczy Astma: współcześnie jest regularnie spotykaną chorobą. Na czym ona bazuje?
Zjawiskiem leżącym u podstaw astmy jest zwężenie oskrzeli (na­gły, nieodwracalny skurcz mię­śni otaczających oskrzela), unie­możliwiające wydech powietrza z płuc. Zaczerpnięcie dodatko­wej ilości powietrza skutkuje ból i ściskanie w klatce piersio­wej na skutek nadmiernego roz­dęcia płuc. Astmatyk czuje dusz­ność, bo z wypełnionych zale­gającym w płucach powietrzem nie przenika do krążącej krwi wystarczająca liczba tlenu. Po­wietrze wydychane z wysiłkiem poprzez zwężone oskrzela wywo­łuje charakterystyczny świszczą­cy oddech.
Jaka jest przeważnie powód astmy? - Mechanizm chorobowy rozpoczyna się
od zapalenia dróg oddechowych, a zwężenie oskrzeli to symptom wtórny. Powód stanu zapalnego możne być alergia. U dziec tło uczuleniowe wykrywa się w 80-90 procent przypadków. Mechanizm zapalny pro­wadzi do obrzęku błony śluzowej wyścielającej drogi oddechowe, co dodatkowo skutkuje zwęże­nie ich światła. Przekrwiona bło­na śluzowa wytwarza więcej niż zazwyczaj śluzu, co jeszcze bardziej czopuje drogi oddechowe. Nato­miast sygnały nerwowe wysyła­ne z podrażnionych oskrzeli po­wodują skurcz mięśni położonych w ich ścianach. U nie wszystkich osób skłonność do astmy ma podłoże genetyczne, u innych zaś (u więk­szości) powód jest nieznana.
JW jaki sposób można rozpo­znać, iż chorujemy na astmę?
Rozpoznanie astmy nie zawsze jest prostą sprawą. U nie wszystkich
osób kluczowym symptomem dolegliwości jest kaszel (z nieregularnym wystę­powaniem skurczu oskrzeli). Dla rozpoznania astmy przeprowadza się dwie próby: szczytowy prze­pływ wydechowy przed i po po­daniu leku rozluźniającego mięśnie ścianek oskrzeli.
-
Czy podawanie nieodpo­wiednich leków może mieć wpływ na postęp astmy?
- Coraz częściej mówi się o higienicznej teorii wzro­stu zachorowań na astmę, tzn. jej powodem mogą być rów­nież: zbyt intensywne lecze­nie nawet drobnych infekcji (dziecko nie jest w stanie sa­mo zareagować na organizmy chorobotwórcze, nie ma kie­dy nabyć własnej odporności, potem wykazuje nadwrażli­wość nie tylko na te organizmy, lecz także na inne impulsy), nadużywanie antybiotyków, które zaburzają postęp odpor­ności i zmieniają skład jelitowy flory bakteryjnej, zbyt wcze­sne szczepienia albo nadmier­na ich liczba, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, nie­poprawne odżywianie (środ­ki chemiczne dodawane do żyw­ności).
W jaki sposób możemy w takim razie wspomóc leczenie astmy?
- Astma jest chorobą o szerokim działaniu obejmującym cały ustrój. Wzmacniając cały organizm wyciągiem z ziół zawartych w Alveo
wzmacniamy także płuca, dzięki czemu leczenie astmy przebiega szybciej. Bardzo regularnie dziecko wraz z astmą cierpi na egzemę. Należy jednak unikać maści i kremów sterydowych na bazie kortyzonu, które są nadzwyczajnie skuteczne w zahamowaniu egzemy, lecz tłumiąc ją przyczyniają się do zaostrzenia astmy. Po podaniu Alveo zmiany na skórze mogą się nasilić, lecz to jest rezultat działania czyszczącego, wymiatającego toksyny z organizmu - wtedy także znacząco poprawi się oddech dziecka, a problemy skórne po czasie znikną bezpowrotnie. Pamiętajmy jednak, iż wprowadzając do codziennej diety dziecka Alveo nie można nagle odstawiać leków farmakologicznych. Potrzeba czasu i wnikliwej obserwacji stanu dziecka i dopiero stosunkowo poprawy możemy etapowo odstawiać leki chemiczne w porozumieniu z lekarzem leczącym.
Jakie są jeszcze przedmioty terapii astmy?
- Leczenie astmy jest wielotorowe - leki farmakologiczne (szczególnie wziewne), zgodne odżywianie, właściwa postawa (siedzenie z prostymi plecami), odpowiednie ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, max. ograniczenie podniet płynących z oglądania TV i gier komputerowych, poprawna stosunek w rodzinie, z której dziecko czerpie energię do dalszego wzrostu i rozwoju.
Czy źle rozpoznana i leczona astma grozi jakimiś powikłaniami?
- Sama astma, jak i zapalenia stawów, a również migreny, wyciek z nosa, wypryski, biegunki, wzdęcia, afty, nadmierna ruchliwość, nawet padaczka mogą być wywołane idiomatyczną (nieznanego pochodzenia) nietolerancją pokarmową. Przeprowadzenie działań eliminacyjnych przyniosło poprawę u 88 procent małych pacjentów (wyeliminowano skutek placebo). Nie wszystkie przypadki reumatoidalnego zapalenia stawów mogą być następstwem odkładania się w stawach kompleksów immunologicznych, zawierających antygeny pokarmowe. Tutaj ogromna rola Alveo - wymiatacza toksyn poprzez przewód pokarmowy z całego organizmu.
Rozmawiała Beata Nowacka
źródło- czasopismo: zdrowie i sukces
Patrz także, zioła Astma:Dziewanna Wielkokwiatowa
Definicja ATAWIZM:
Co to jest osobnika cechy jego odległych filogenetycznie przodków, uwarunkowane genetycznie albo wynikłe wskutek zaburzeń rozwoju zarodkowego na przykład nadmierne owłosienie ciała, wystąpienie nadliczbowych astma.
Definicja AFAKIA:
Co to jest brak soczewki w gałce ocznej będą­cy rezultatem zaburzeń rozwojowych albo ope­racyjnego usunięcia na skutek zmętnienia. Afakia może być skorygowana szkłem okula­rowym albo soczewką kontaktową astma.
Definicja ARTROTOMIA:
Co to jest opierający na otwarciu stawu poprzez przecięcie pokrywających go tkanek. Z reguły poprzedza dalsze działania operacyjne, takie jak: nastawienie złamanych kości, wycięcie łąkotek, wprowadzenie protezy astma.
Definicja Atlas:
Co to jest krąg szczytowy, pierwszy krąg szyjny astma.

Czym jest Astma znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: