dojrzałość co to znaczy
Definicja DOJRZAŁOŚĆ. Co to jest najwyższą wydajność wszystkich mechanizmów fizjologicznych (między.

Czy przydatne?

Definicja DOJRZAŁOŚĆ

Co to znaczy Dojrzałość: moment, gdzie człowiek osiąga pełny postęp, wykazując najwyższą wydajność wszystkich mechanizmów fizjologicznych (między młodością, a starością). Dojrzałość płciowa - umiejętność fizyczna do rozmnażania płciowego, a więc wytwarzania komórek rozrodczych i zapewnienia warunków rozwoju płodu. Warunkowana uzyskaniem w procesie dojrzewania płciowego koniecznych cech budowy (narządy płciowe) i prawidłowej czynności hormonalnej. D.R przedwczesna to wystąpienie cech dojrzewania płciowego u dziewczynek przed 8 r.ż., a u chłopców 10 r.ż. (prawdziwa - gdy uzyskują umiejętności rozrodcze; dziewczynki przed 10., a chłopcy 12. r.ż., rzekoma
-gdy mimo przedwczesnego rozwoju narządów płciowych i owłosienia utrzymuje się brak dojrzałości komórek płciowych, a tym samym umiejętności rozrodczych). Dojrzałość psychiczna
-poziom intelektualny, emocjonalny i socjalny pozwalający na wykonywanie społecznie określonych zadań życiowych. Dojrzałość intelektualna pozwala na podejmowanie i rozwiązywanie problemów na poziomie wymaganym dla danego wieku, emocjonalna na wyrażanie uczuć w sposób adekwatny do wieku rozwojowego i zdolność ich kontrolowania, z kolei socjalna na opanowanie zasad postępowania i norm socjalnych pozwalających na dobre współżycie z innymi osobami, a również umiejętność do zarządzania się w postępowaniu racjami społecznymi. Dojrzałość szkolna - osiągnięcie poprzez dziecko takiego stopnia rozwoju fizycznego, umysłowego i społecznego, który umożliwia sprostanie wymaganiom mechanizmu nauczania

Czym jest DOJRZAŁOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny D .