dyfuzja co to znaczy
Definicja DYFUZJA. Co to jest substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia.

Czy przydatne?

Definicja DYFUZJA

Co to znaczy Dyfuzja: przemieszczanie się cząsteczek (jonów, atomów) jednej substancji względem drugiej w obrębie tego samego stanu skupienia (ciekłego, stałego albo gazowego). Jej powodem jest energia kinetyczna związana z przypadkowym ruchem cząsteczek, które przechodzą od obszarów o wysokim ich stężeniu do tych o niskim, w skutku dochodzi do wyrównania stężeń. Wypadkowy ruch cząsteczek ma kierunek zgodny ze spadkiem gradientu stężenia (różnica stężenia między 2 punktami). To jest D. bierna. Prędkość D. rośnie wraz ze wzrostem temp., zależy również od wielkości i kształtu cząsteczek i ich ładunku elektrycznego. W organizmach żywych D. zachodzi poprzez błony biologiczne, przepuszczalne dla danej substancji (D. ułatwiona). W konsekwencji tego procesu na przykład pozbywamy się z komórek powstającego tam dwutlenku węgla, w podobnym mechanizmie wnika przewarzająca część leków. Dializa jest rodzajem dyfuzji substancji rozpuszczonych w osoczu krwi poprzez selektywnie przepuszczalną błonę. Czasami mechanizm taki jest przyspieszany obecnością w błonie specjalnego białka (nośnika), czasowo wiążącego przenoszoną cząsteczkę (na przykład transport glukozy rozpuszczonej w krwi do erytrocytów człowieka). W organizmach żywych sporo związków przechodzi poprzez błony wbrew gradientowi stężeń (od stężenia niższego do wyższego). To jest możliwe dzięki mechanizmowi dyfuzji aktywnej (transport czynny), wymagającemu dostarczenia energii z zewnątrz. Sporo różnych związków chemicznych wydziela się w mechanizmie D. aktywnej poprzez nerki, po czym są wydalane z moczem. Wydzielanie kwasu solnego w żołądku jest następnym odpowiednikiem aktywnego transportu jonów

Czym jest DYFUZJA znaczenie w Słownik chemiczny D .