Słownik DIENY co to znaczy.
Słownik DIENY. Co znaczy mogą być skumulowane (na przykład CH2=C=CH2, ↑ allen), sprzężone (na.

Czy przydatne?

Definicja DIENY

Co to znaczy dieny: alkeny mające w cząsteczce dwa wiązania podwójne, które mogą być skumulowane (na przykład CH2=C=CH2, ↑ allen), sprzężone (na przykład CH2=CH-CH=CH2 - buta-1,3-dien) albo izolowane (na przykład CH2=CH-CH2-CH=CH2, penta-1,4-dien). Największe znaczenie praktyczne mają d. sprzężone, takie jak 2-chloro-buta-1,3-dien (chloropren) i 2-metylo-buta-1,3-dien (izopren). W rezultacie reakcji polimeryzacji otrzymuje się z nich między innymi ↑ kauczuki syntetyczne. D. ulegają różnym reakcjom addycji i polimeryzacji

Definicja DESTYLACJA FRAKCYJNA:
Co to jest cieczy na ekipy składników (frakcje) z wykorzystaniem różnic temp. wrzenia tych frakcji. W uwarunkowaniach laboratoryjnych bazuje na wykonaniu destylacji prostej albo pod zmniejszonym ciśnieniem, z dieny.
Definicja DEGRADACJA BIOLOGICZNA:
Co to jest ↑ biodegradacja dieny.
Definicja DEZELEKTRONACJA:
Co to jest ↑ utlenianie dieny.
Definicja DIAGRAM FAZOWY:
Co to jest zobacz rysunek) - wykres ilustrujący zależność istnienia poszczególnych faz układu w zależności od ciśnienia i temp. Linie rozgraniczające te obszary opisują stany równowagi pomiędzy odpowiednimi dieny.

Czym jest DIENY znaczenie w Definicje chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: