Słownik EFEKT CIEPLNY REAKCJI co to znaczy.
Słownik EFEKT CIEPLNY REAKCJI. Co znaczy otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT CIEPLNY REAKCJI

Co to znaczy efekt cieplny reakcji: liczba energii wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego poprzez reagujące substancje. Jeżeli układ reagujący wydziela ciepło, zachodząca reakcja nazywa się egzotermiczną (por. reakcje egzoenergetyczne), zaś jeżeli pobiera - endotermiczną (por. reakcje endoenergetyczne). Znając e.c.r. można przewidzieć wpływ temp. na stan równowagi reakcji, odpowiednio z ↑ regułą przekory. Ogrzanie układu, gdzie zachodzi reakcja endotermiczna, skutkuje przesunięcie równowagi w kierunku produktów; podobnie odprowadzenie ciepła z układu (ochłodzenie), gdzie zachodzi reakcja egzotermiczna

Definicja EFEKT SYNERGICZNY:
Co to jest występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa od sumarycznego poziomu tej właściwości wszystkich składników stopu efekt cieplny reakcji.
Definicja ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH:
Co to jest nieorg., gdzie atomy wodoru (wszystkie lub ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi, na przykład: azotany: R-O-NO2, siarczany: R1-O-SO2-O-R2, H-O-SO2-O-R1. E.k.n. otrzymuje się w reakcji efekt cieplny reakcji.
Definicja ENERGIA WIĄZAŃ ZWIĄZKU CHEMICZNEGO:
Co to jest liczba energii, jaką trzeba dostarczyć, by jeden mol nie oddziaływujących na siebie cząsteczek związku chem. rozłożyć na ↑ atomy w temp. 0 K efekt cieplny reakcji.
Definicja EMULSJA:
Co to jest typu ciecz/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie ciekłym. E. utrzymuje swą trwałość dzięki substancjom, które ją utrwalają, tak zwany emulgatorom. Naturalne emulsje kropelek tłuszczu w efekt cieplny reakcji.

Czym jest EFEKT CIEPLNY REAKCJI znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: