Słownik EFEKT CIEPLNY REAKCJI co to znaczy.
Słownik EFEKT CIEPLNY REAKCJI. Co znaczy otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do.

Czy przydatne?

Definicja EFEKT CIEPLNY REAKCJI

Co to znaczy efekt cieplny reakcji: liczba energii wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego poprzez reagujące substancje. Jeżeli układ reagujący wydziela ciepło, zachodząca reakcja nazywa się egzotermiczną (por. reakcje egzoenergetyczne), zaś jeżeli pobiera - endotermiczną (por. reakcje endoenergetyczne). Znając e.c.r. można przewidzieć wpływ temp. na stan równowagi reakcji, odpowiednio z ↑ regułą przekory. Ogrzanie układu, gdzie zachodzi reakcja endotermiczna, skutkuje przesunięcie równowagi w kierunku produktów; podobnie odprowadzenie ciepła z układu (ochłodzenie), gdzie zachodzi reakcja egzotermiczna

Definicja EMISJA ALFA:
Co to jest ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa maleje o 4. Na przykład. E.a. może towarzyszyć promieniowanie gamma (γ efekt cieplny reakcji.
Definicja ELEKTRODA:
Co to jest anoda. 1) Obiekt urządzenia elektrycznego (na przykład lampy elektronowej, pieca oporowego i tym podobne), poprzez który następuje doprowadzenie prądu. 2) W ↑ elektrochemii: składowa półogniwa efekt cieplny reakcji.
Definicja EKSTAZY:
Co to jest pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest również składnikiem środka określanego skrótem UFO, powodującego śmiertelne efekt cieplny reakcji.
Definicja ENERGIA JĄDROWA:
Co to jest energia wewnętrzna jądra atomowego powiązana z oddziaływaniem i ruchem tworzących go nukleonów. Wyzwalana w sposób kontrolowany w trakcie reakcji jądrowych w reaktorach jądrowych efekt cieplny reakcji.

Czym jest EFEKT CIEPLNY REAKCJI znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: