Słownik ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW co to znaczy.
Słownik ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW. Co znaczy Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW

Co to znaczy elektroujemność pierwiastków: umiejętność atomów pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności, na przykład skala Paulinga (↑ skala elektroujemności Paulinga), skala Allreda-Rochowa (↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa). Wartości liczbowe e.p. w takich skalach określają w przybliżeniu umiejętność atomu do przyciągania wspólnej pary elektronowej w trakcie tworzenia wiązania chem. i tym samym pozwalają na ustalenie charakteru tego wiązania jako jonowego albo kowalencyjnego. Im większa różnica e.p. tworzących wiązanie, tym silniejszy charakter jonowy wiązania, a mniejszy kowalencyjny i odwrotnie. Opierając się na obliczeń stwierdzono, iż wiązanie w CsF (połączenie pierwiastka o najwyższej i najniższej elektroujemności) ma charakter jonowy jedynie w 92%. E.p. są wielkościami bezwymiarowymi. Pierwiastki o niskiej elektroujemności, łatwo oddające elektrony i łatwo tworzące kationy, posiadają charakter metaliczny. Pierwiastki o wyższej elektroujemności, trudno oddają własne elektrony, łatwiej przyłączają obce, łatwo tworzą aniony, wykazują charakter niemetaliczny. Najmniej elektroujemne są Cs (P: 0,7; A.-R.: 0,86) i Fr (P: 0,7; A.-R.: 0,86), a w najwyższym stopniu elektroujemny jest F (P: 4,0; A.-R.: 4,10)

Definicja ELEKTRODA PLATYNOWA:
Co to jest z metalicznej ↑ platyny, ulegająca polaryzacji w trakcie procesu elektrolizy. W celu wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska pokrywa się platynę tak zwany czernią platynową (rozdrobniona platyna elektroujemność pierwiastków.
Definicja ELEKTRORAFINACJA MIEDZI:
Co to jest otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi - przy wykorzystaniu elektrolizy. Bloki miedzi hutniczej stanowią elektroujemność pierwiastków.
Definicja EMETYK:
Co to jest OH)-COOK)2 H2O; bezb. kryształki albo biały proszek o słodkawym smaku; rozp. w wodzie. Użytkowany w medycynie (leczenie chorób tropikalnych, środek wymiotny), analizie chemicznej i do otrzymywania elektroujemność pierwiastków.
Definicja EKA-PIERWIASTKI:
Co to jest których w 1871 r. istnienie przewidział D.I. Mendelejew, opisał ich właściwości (także związków tych pierwiastków) opierając się na ↑ układu okresowego pierwiastków; [eka (sanskryt) - podobny do] eka elektroujemność pierwiastków.

Czym jest ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: