Słownik ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW co to znaczy.
Słownik ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW. Co znaczy Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW

Co to znaczy elektroujemność pierwiastków: umiejętność atomów pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności, na przykład skala Paulinga (↑ skala elektroujemności Paulinga), skala Allreda-Rochowa (↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa). Wartości liczbowe e.p. w takich skalach określają w przybliżeniu umiejętność atomu do przyciągania wspólnej pary elektronowej w trakcie tworzenia wiązania chem. i tym samym pozwalają na ustalenie charakteru tego wiązania jako jonowego albo kowalencyjnego. Im większa różnica e.p. tworzących wiązanie, tym silniejszy charakter jonowy wiązania, a mniejszy kowalencyjny i odwrotnie. Opierając się na obliczeń stwierdzono, iż wiązanie w CsF (połączenie pierwiastka o najwyższej i najniższej elektroujemności) ma charakter jonowy jedynie w 92%. E.p. są wielkościami bezwymiarowymi. Pierwiastki o niskiej elektroujemności, łatwo oddające elektrony i łatwo tworzące kationy, posiadają charakter metaliczny. Pierwiastki o wyższej elektroujemności, trudno oddają własne elektrony, łatwiej przyłączają obce, łatwo tworzą aniony, wykazują charakter niemetaliczny. Najmniej elektroujemne są Cs (P: 0,7; A.-R.: 0,86) i Fr (P: 0,7; A.-R.: 0,86), a w najwyższym stopniu elektroujemny jest F (P: 4,0; A.-R.: 4,10)

Definicja ENTALPIA ROZPUSZCZANIA:
Co to jest układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola substancji w określonej ilości rozpuszczalnika. E.r. wymienia się z ilością moli elektroujemność pierwiastków.
Definicja ENTALPIA SPALANIA:
Co to jest spalania jednego mola substancji w tlenie (dla związków org. do CO2(g), H2O(g), N2(g), SO2(g) i HX(g), gdzie X atom fluorowca). Znajomość e.s. pozwala obliczyć entalpię dowolnej reakcji chemicznej elektroujemność pierwiastków.
Definicja ENTALPIA PAROWANIA:
Co to jest parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła przejść w stan gazowy. E.p. ma zawsze symbol nieujemny a jej elektroujemność pierwiastków.
Definicja ELEKTRODY II RODZAJU:
Co to jest z ↑ metalu pokrytego jego słabo rozp. solą i zanurzone w roztworze zawierającym ↑ aniony tej słabo rozp. soli. Należą do nich między innymi ↑ elektroda chlorosrebrowa i ↑ elektroda kalomelowa elektroujemność pierwiastków.

Czym jest ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: