Słownik ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW co to znaczy.
Słownik ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW. Co znaczy Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW

Co to znaczy elektroujemność pierwiastków: umiejętność atomów pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności, na przykład skala Paulinga (↑ skala elektroujemności Paulinga), skala Allreda-Rochowa (↑ skala elektroujemności Allreda-Rochowa). Wartości liczbowe e.p. w takich skalach określają w przybliżeniu umiejętność atomu do przyciągania wspólnej pary elektronowej w trakcie tworzenia wiązania chem. i tym samym pozwalają na ustalenie charakteru tego wiązania jako jonowego albo kowalencyjnego. Im większa różnica e.p. tworzących wiązanie, tym silniejszy charakter jonowy wiązania, a mniejszy kowalencyjny i odwrotnie. Opierając się na obliczeń stwierdzono, iż wiązanie w CsF (połączenie pierwiastka o najwyższej i najniższej elektroujemności) ma charakter jonowy jedynie w 92%. E.p. są wielkościami bezwymiarowymi. Pierwiastki o niskiej elektroujemności, łatwo oddające elektrony i łatwo tworzące kationy, posiadają charakter metaliczny. Pierwiastki o wyższej elektroujemności, trudno oddają własne elektrony, łatwiej przyłączają obce, łatwo tworzą aniony, wykazują charakter niemetaliczny. Najmniej elektroujemne są Cs (P: 0,7; A.-R.: 0,86) i Fr (P: 0,7; A.-R.: 0,86), a w najwyższym stopniu elektroujemny jest F (P: 4,0; A.-R.: 4,10)

Definicja ELEKTRONY WALENCYJNE:
Co to jest walencyjnych atomu, które biorą udział w tworzeniu wiązań chem. Dla pierwiastków bloku s i bloku p (ekipy: 1, 2, 13÷18) - e.w. są wszystkie elektrony ostatniej (zewnętrznej) powłoki; dla pierwiastków elektroujemność pierwiastków.
Definicja ENERGIA ROTACYJNA:
Co to jest wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem obrotowym (albo ruchem obrotowym jej fragmentów połączonych wiązaniami pojedynczymi, pozostawiającymi mniejszą czy większą swobodę elektroujemność pierwiastków.
Definicja ELEMENTARNE CZĄSTKI MATERII:
Co to jest ↑ cząstki elementarne elektroujemność pierwiastków.
Definicja ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH:
Co to jest wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia się końcówkę nazwy macierzystego kwasu ( -owy ) na -an i dodaje nazwę ekipy elektroujemność pierwiastków.

Czym jest ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: