Słownik ENTALPIA co to znaczy.
Słownik ENTALPIA. Co znaczy ciśnienia i objętości, H = U + pV; użytkowana do energetycznej.

Czy przydatne?

Definicja ENTALPIA

Co to znaczy entalpia: energia wewnętrzna układu zwiększona o iloczyn jego ciśnienia i objętości, H = U + pV; użytkowana do energetycznej charakterystyki zmian w układzie zachodzących w stałym ciśnieniu i mogących zamieniać własną objętość. W tych uwarunkowaniach zmiana e. jest równa energii wymienionej poprzez układ jako ciepło, z kolei zmiana energii wewnętrznej nie jest wtedy równa ciepłu, bo część energii musi zostać zużyta na zmianę objętości układu. Sporo mechanizmów, w tym reakcji chem., zachodzi pod stałym ciśnieniem, stąd e. regularnie służy do ich energetycznego opisu

Definicja ESTRYFIKACJA:
Co to jest estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo nieorganicznym) a alkoholem. Typowa reakcja odwracalna, gdzie po dłuższym entalpia.
Definicja ENTALPIA REAKCJI:
Co to jest zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich stanach standardowych zachodząca w określonej temp entalpia.
Definicja ENTALPIA ROZPUSZCZANIA:
Co to jest układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola substancji w określonej ilości rozpuszczalnika. E.r. wymienia się z ilością moli entalpia.
Definicja ETER DIETYLOWY:
Co to jest 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje się z alkoholu etylowego (↑ etanol). Użytkowany w lecznictwie i jako entalpia.

Czym jest ENTALPIA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: