Słownik ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH co to znaczy.
Słownik ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH. Co znaczy albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie.

Czy przydatne?

Definicja ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH

Co to znaczy estry kwasów karboksylowych: związki org. o wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia się końcówkę nazwy macierzystego kwasu ("-owy") na "-an" i dodaje nazwę ekipy alkilowej (alkoholu) albo arylowej (fenolu). W innych sytuacjach nazwa estru złożona jest ze słów: ester alkilowy (arylowy) kwasu.... Reakcje charakterystyczne estrów to: reakcja hydrolizy katalizowana kwasami (odwracalna, ↑ hydroliza kwasowa estrów) i katalizowana zasadami (nieodwracalna, ↑ hydroliza zasadowa estrów). Estry otrzymuje się w reakcji estryfikacji kwasu karboksylowego alkoholem albo fenolem w obecności kwasu (katalizator). Reakcja estryfikacji jest reakcją odwracalną

Definicja ELEKTRONACJA:
Co to jest ↑ zredukowanie estry kwasów karboksylowych.
Definicja EFEKT SYNERGICZNY:
Co to jest występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa od sumarycznego poziomu tej właściwości wszystkich składników stopu estry kwasów karboksylowych.
Definicja EKSPLOZOFOR:
Co to jest która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca w tych związkach, jak trinitrotoluen (↑1,2,3-trinitrotoluen estry kwasów karboksylowych.
Definicja ELEKTRODY REDOKS:
Co to jest z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym zarówno formę utlenioną jak i zredukowaną układu redoks, na przykład: Cr2O72- + 14H+ + 6e- ⇆ 7H2O + 2Cr3+ (Π° = +1,36V), MnO4- + 8H+ + 5e- ⇆ 4H2O estry kwasów karboksylowych.

Czym jest ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: