Słownik HIPOTEZA LINIOWA co to znaczy.
Słownik HIPOTEZA LINIOWA. Co znaczy poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTEZA LINIOWA

Co to znaczy hipoteza liniowa: nieudowodnione naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne efekty, a jedynie ich zakres zależy od wielkości dawki. W rzeczywistości w pewnym przedziale, zależnym od rodzaju radiacji i napromienianego organizmu, promieniowanie nie wywiera negatywnych efektów, lecz pozytywne (to jest zdarzenie tak zwany hormezy radiacyjnej). Co więcej, hodowla nie wszystkich zwierząt laboratoryjnych w uwarunkowaniach sztucznie obniżonego poziomu promieniowania dowodzi niekorzystnego wpływu braku promieniowania, do którego dany organizm jest przystosowany. Indywidualna odporność na promieniowanie jest u ludzi bardzo zróżnicowana i zależy od masy ciała, trybu życia i intensywności ↑ promieniowania tła w miejscu zamieszkania. Na przykład mieszkańcy Skandynawii doświadczają wpływu silniejszego promieniowania tła niż Polacy, co jednak nie skutkuje u nich negatywnych skutków, zaś biorąc pod uwagę wyższą średnią długość życia w Skandynawii, można się pokusić o stwierdzenie, iż ma korzystny wpływ

Definicja HYDROLIZA KWASOWA ESTRÓW:
Co to jest odwrotna do ↑ estryfikacji, przebiegająca również w trakcie syntezy estru. Między h.k.e. a estryfikacją określa się stan równowagi. To jest rozkład estru na związki, z których powstał i ma taki sam HIPOTEZA LINIOWA.
Definicja HEMIACETAL:
Co to jest wytwór przyłączenia cząsteczki alkoholu do ekipy CO aldehydu. Reakcja stworzenia h. jest odwracalnym podłączeniem nukleofilowym, katalizowanym poprzez kwasy i zasady. W środowisku kwaśnym h. mogą HIPOTEZA LINIOWA.
Definicja HEKSOZY:
Co to jest należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy). Występują w pierwszej kolejności w formach cyklicznych (pierścień piranozy HIPOTEZA LINIOWA.
Definicja HALIT:
Co to jest minerał, NaCl, tworzy pokłady ↑ soli kamiennej HIPOTEZA LINIOWA.

Czym jest HIPOTEZA LINIOWA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: