Słownik HIPOTEZA LINIOWA co to znaczy.
Słownik HIPOTEZA LINIOWA. Co znaczy poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTEZA LINIOWA

Co to znaczy hipoteza liniowa: nieudowodnione naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne efekty, a jedynie ich zakres zależy od wielkości dawki. W rzeczywistości w pewnym przedziale, zależnym od rodzaju radiacji i napromienianego organizmu, promieniowanie nie wywiera negatywnych efektów, lecz pozytywne (to jest zdarzenie tak zwany hormezy radiacyjnej). Co więcej, hodowla nie wszystkich zwierząt laboratoryjnych w uwarunkowaniach sztucznie obniżonego poziomu promieniowania dowodzi niekorzystnego wpływu braku promieniowania, do którego dany organizm jest przystosowany. Indywidualna odporność na promieniowanie jest u ludzi bardzo zróżnicowana i zależy od masy ciała, trybu życia i intensywności ↑ promieniowania tła w miejscu zamieszkania. Na przykład mieszkańcy Skandynawii doświadczają wpływu silniejszego promieniowania tła niż Polacy, co jednak nie skutkuje u nich negatywnych skutków, zaś biorąc pod uwagę wyższą średnią długość życia w Skandynawii, można się pokusić o stwierdzenie, iż ma korzystny wpływ

Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest substancje wywołujące wizje i halucynacje: ↑ LSD, ↑ meskalina, ↑ THC hipoteza liniowa.
Definicja Hg:
Co to jest znak ↑ rtęci hipoteza liniowa.
Definicja HYDROKSYLOAMINA:
Co to jest NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑ amoniak, azot i wodę. Ma charakter zasadowy i zależnie od środowiska wykazuje hipoteza liniowa.
Definicja HEL:
Co to jest Helium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C. Janssena i N. Lockyera na Słońcu; obecność na ziemi potwierdził W. Ramsay w 1895 r. W hipoteza liniowa.

Czym jest HIPOTEZA LINIOWA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: