Słownik IZOMER co to znaczy.
Słownik IZOMER. Co znaczy sumaryczny, lecz różne własności fizyczne, co wynika z odmiennej budowy.

Czy przydatne?

Definicja IZOMER

Co to znaczy izomer: jeden spośród związków, które posiadają taki sam ↑ wzór sumaryczny, lecz różne własności fizyczne, co wynika z odmiennej budowy cząsteczki. Na przykład n-propanol i eter etylowo-metylowy mają ten sam wzór sumaryczny C3H8O, lecz zupełnie różne wzory półstrukturalne (↑ wzór grupowy): CH3CH2CH2OH i CH3CH2OCH3

Definicja ILOCZYN JONOWY WODY:
Co to jest autodysocjacji wody: H2O ⇆ H+ + OH- a ściślej H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH-. Stała równowagi dla tej reakcji wynosi: . Wyrażenie K·[H2O]2 jest wielkością stałą, zatem: Kw = K·[H2O]2 = [H3O+][OH-]. W temp IZOMER.
Definicja INDYKATOR:
Co to jest substancja pozwalająca na śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na przykład oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę w IZOMER.
Definicja Ir:
Co to jest znak ↑ irydu IZOMER.
Definicja I:
Co to jest znak ↑ jodu IZOMER.

Czym jest IZOMER znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: