Słownik KATION NITROILU co to znaczy.
Słownik KATION NITROILU. Co znaczy powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2.

Czy przydatne?

Definicja KATION NITROILU

Co to znaczy kation nitroilu: jon azotu na V stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest mocnym ↑ faktorem elektrofilowym, biorącym udział w pierwszej kolejności w reakcjach substytucji elektrofilowej w pierścieniu aromatycznym(↑ reakcja substytucji elektrofilowej w układzie aromatycznym). Występuje także w nie wszystkich związkach nieorg., takich jak stały tlenek azotu(V) (który można traktować jako azotan(V) nitroilu) czy sole nie wszystkich kwasów, na przykład NO2ClO4

Definicja KALIFORN:
Co to jest Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez G.T.Seaborga, A. Ghiorso, S.G. Thopmsona i K. Streeta (izotop 245Cf; w kation nitroilu.
Definicja KWAS SOLNY:
Co to jest kolokwialna nazwa ↑ kwasu chlorowodorowego kation nitroilu.
Definicja KOMPLEKS:
Co to jest ↑ związek kompleksowy kation nitroilu.
Definicja KWAS SIARKOWY(VI):
Co to jest oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI) zawiera 95÷98% H2SO4. Stężony k.s. jest niezmiernie ↑ kation nitroilu.

Czym jest KATION NITROILU znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: