OKRES UKŁADU OKRESOWEGO co to znaczy
Słownik OKRES UKŁADU OKRESOWEGO. Co znaczy wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg.

Czy przydatne?

Definicja OKRES UKŁADU OKRESOWEGO

Co to znaczy okres układu okresowego: (w układzie okresowym pierwiastków), uporządkowany wg wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg pierwiastków. Atomy pierwiastków znajdujących się w tym samym szeregu mają identyczną liczbę powłok elektronowych, zajętych poprzez elektrony, równą numerowi okresu. Właściwości chem. pierwiastków w o.u.o. zmieniają się etapowo: pierwiastki rozpoczynające moment wykazują małą elektroujemność, z kolei pierwiastki kończące moment są silnie elektroujemne. Długość o.u.o. rośnie skokowo ze wzrostem numeru okresu, co jest powiązane z coraz bardziej złożoną budową atomów pierwiastków. Ostatni (oznaczony największą liczbą) o.u.o. bywa nazywany okresem niedokończonym, gdyż jeszcze nie odkryto wszystkich jego pierwiastków (liczba pierwiastków jest teoretycznie nieograniczona)

Czym jest OKRES UKŁADU OKRESOWEGO znaczenie w Definicje chemia O .