Słownik OKRES UKŁADU OKRESOWEGO co to znaczy.
Słownik OKRES UKŁADU OKRESOWEGO. Co znaczy wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg.

Czy przydatne?

Definicja OKRES UKŁADU OKRESOWEGO

Co to znaczy okres układu okresowego: (w układzie okresowym pierwiastków), uporządkowany wg wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg pierwiastków. Atomy pierwiastków znajdujących się w tym samym szeregu mają identyczną liczbę powłok elektronowych, zajętych poprzez elektrony, równą numerowi okresu. Właściwości chem. pierwiastków w o.u.o. zmieniają się etapowo: pierwiastki rozpoczynające moment wykazują małą elektroujemność, z kolei pierwiastki kończące moment są silnie elektroujemne. Długość o.u.o. rośnie skokowo ze wzrostem numeru okresu, co jest powiązane z coraz bardziej złożoną budową atomów pierwiastków. Ostatni (oznaczony największą liczbą) o.u.o. bywa nazywany okresem niedokończonym, gdyż jeszcze nie odkryto wszystkich jego pierwiastków (liczba pierwiastków jest teoretycznie nieograniczona)

Definicja ODKAŻALNIKI:
Co to jest albo ich mieszaniny, które reagując z ↑ bojowymi środkami trującymi dają związki nietoksyczne albo niewiele toksyczne, a tym samym znoszą ich szkodliwe działanie. Główne o. to: ↑ wapno chlorowane okres układu okresowego.
Definicja OLEJE SMAROWE:
Co to jest ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s. otrzymuje się w rezultacie destylacji ropy naftowej, stanowią one mieszaniny ↑ okres układu okresowego.
Definicja ODCZYNNIK BENEDICTA:
Co to jest siarczanu(VI) miedzi(II), cytrynianu sodu i węglanu sodu, który służy do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów. Ogrzewanie tych związków do wrzenia z dodanym odczynnikiem Benedicta skutkuje okres układu okresowego.
Definicja OPTYKA ELEKTRONOWA:
Co to jest metoda polegająca na użyciu falowych własności wiązki elektronów i jej odchylania w polu magnetycznym i elektrycznym. Technikę optyki elektronowej zastosowano w ↑ mikroskopie elektronowym okres układu okresowego.

Czym jest OKRES UKŁADU OKRESOWEGO znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: