Słownik OLEJE SMAROWE co to znaczy.
Słownik OLEJE SMAROWE. Co znaczy ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar.

Czy przydatne?

Definicja OLEJE SMAROWE

Co to znaczy oleje smarowe: lepkie substancje ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s. otrzymuje się w rezultacie destylacji ropy naftowej, stanowią one mieszaniny ↑ węglowodorów z innymi związkami org. O.s. wytwarza się także sztucznie, między innymi w formie mieszanin węglowodorów, olejów estrowych (zawierających ↑ estry wyższych alkoholi z kwasami dikarboksylowymi) i olejów silikonowych (składających się z wielkocząsteczkowych związków krzemoorg. o łańcuchach zawierających naprzemiennie atomy tlenu i krzemu z przyłączonymi ekipami alkilowymi)

Definicja Os:
Co to jest znak ↑ osmu oleje smarowe.
Definicja OCTANY:
Co to jest octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa - octan sodu, (CH3COO)2Mg - octan magnezu i tym podobne; b) estry kwasu octowego oleje smarowe.
Definicja OLEJE CIĘŻKIE:
Co to jest w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 310÷380°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny w procesie ↑ krakingu i ↑ hydrogenacji i jako materiał oleje smarowe.
Definicja OPALESCENCJA:
Co to jest wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym i mieni się różnorodnymi barwami, z kolei przy oświetleniu bocznym jest mętny oleje smarowe.

Czym jest OLEJE SMAROWE znaczenie w Definicje chemia O .

  • Dodano:
  • Autor: