Słownik REAKCJA ODWRACALNA co to znaczy.
Słownik REAKCJA ODWRACALNA. Co znaczy to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA ODWRACALNA

Co to znaczy reakcja odwracalna: reakcja przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania substratów. Odwracalność reakcji wyrażamy zazwyczaj dwiema strzałkami przeciwnie skierowanymi: A + B ⇆ C + D. Zasadniczo wszystkie reakcje chem. są odwracalne. Konsekwencją odwracalności reakcji jest, to iż r.o. nie przebiegają do końca tzn. iż w mieszaninie poreakcyjnej występują zarówno produkty jak i substraty reakcji w stężeniach ustalonych stałą równowagi chemicznej(↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa). Po osiągnięciu odpowiednich stężeń reagentów określa się stan równowagi chemicznej i prędkość reakcji w stronę tworzenia produktów jest taka sama jak prędkość reakcji odwrotnej (v1 = v2). Przykładami r.o. mogą być reakcje ↑ dysocjacji elektrolitycznej słabych ↑ elektrolitów i reakcja ↑ estryfikacji. W praktyce istnieje jednak sporo reakcji, które w ustalonych uwarunkowaniach przebiegają niemal ze stuprocentową wydajnością, a więc biegną tylko w jednym kierunku, tzn. produkty nie przekształcają się z powrotem w substraty. Reakcje te nazywa się reakcjami nieodwracalnymi. Reakcje nieodwracalne występują wtedy, gdy z układu zostaje usunięty jeden z produktów reakcji, na przykład jako substancja słabo dysocjująca na jony (na przykład H2O albo trudno rozp. osad) albo w formie gazu: NaOH + HCl NaCl + H2O, BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HCl, CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2↑. W równaniach tych reakcji stosuje się pojedynczą strzałkę jednokierunkową

Definicja REAKCJA FRIEDELA-CRAFTSA:
Co to jest reakcja alkilowania związków aromatycznych dzięki halogenków alkilowych w obecności bezwodnego chlorku glinowego AlCl3, który jako kwas Lewisa spełnia rolę katalizatora, np reakcja odwracalna.
Definicja RACEMAT:
Co to jest ↑ mieszanina racemiczna reakcja odwracalna.
Definicja ROZDZIELACZ:
Co to jest laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z komory przeważnie o kształcie odwróconej kropli, zakończonej u góry otworem do reakcja odwracalna.
Definicja REAKCJE WYMIANY:
Co to jest ↑ zamiana prosta, ↑ zamiana podwójna reakcja odwracalna.

Czym jest REAKCJA ODWRACALNA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: