Słownik RÓWNANIE KINETYCZNE co to znaczy.
Słownik RÓWNANIE KINETYCZNE. Co znaczy danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNANIE KINETYCZNE

Co to znaczy równanie kinetyczne: eksperymentalnie wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń substancji znajdujących się w układzie reakcyjnym (przeważnie substratów, rzadziej produktów) i przeważnie ma postać potęgową: v = k·[s1]a·[s2]b·...·[sI]n, gdzie: k - stała szybkości reakcji, [sI] - stężenie molowe substratu i, zaś a, b,..., n - wykładniki potęgowe (wyznaczane eksperymentalnie liczby ujemne, dodatnie, zero, całkowite albo ułamkowe; nie należy ich utożsamiać ze współczynnikami stechiometrycznymi równań reakcji, aczkolwiek regularnie są zbieżne; ↑ rząd reakcji). Na przykład dla reakcji H2 + I2 2HI, r.k. ma postać: v = k·[H2]·[I2], 5Br- + BrO3- + 6H+ 3Br2 + 3 H2O, r.k. ma postać: v = k·[Br-]·[BrO3]·[H+]2

Definicja REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA:
Co to jest substancji z ustalonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce związku odpowiedniej ↑ ekipy funkcyjnej, rodzaju albo układu wiązań. Na równanie kinetyczne.
Definicja RODOCHROZYT:
Co to jest minerał, MnCO3, kamień półszlachetny, barwy różowoczerwonej równanie kinetyczne.
Definicja RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII:
Co to jest stanowią dwie równoważne postacie materii, nie mniej jednak E = m·c2, gdzie: E - energia, m - masa, c - szybkość światła w próżni. Wzór został podany poprzez niem. fizyka A. Einsteina (1879-1965 równanie kinetyczne.
Definicja REAKCJE EGZOENERGETYCZNE:
Co to jest trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi samorzutne mechanizmy spalania (na przykład wodoru, węgla, siarki, magnezu, benzyny równanie kinetyczne.

Czym jest RÓWNANIE KINETYCZNE znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: