RÓWNANIE KINETYCZNE co to znaczy
Słownik RÓWNANIE KINETYCZNE. Co znaczy danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji.

Czy przydatne?

Definicja RÓWNANIE KINETYCZNE

Co to znaczy równanie kinetyczne: eksperymentalnie wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń substancji znajdujących się w układzie reakcyjnym (przeważnie substratów, rzadziej produktów) i przeważnie ma postać potęgową: v = k·[s1]a·[s2]b·...·[sI]n, gdzie: k - stała szybkości reakcji, [sI] - stężenie molowe substratu i, zaś a, b,..., n - wykładniki potęgowe (wyznaczane eksperymentalnie liczby ujemne, dodatnie, zero, całkowite albo ułamkowe; nie należy ich utożsamiać ze współczynnikami stechiometrycznymi równań reakcji, aczkolwiek regularnie są zbieżne; ↑ rząd reakcji). Na przykład dla reakcji H2 + I2 2HI, r.k. ma postać: v = k·[H2]·[I2], 5Br- + BrO3- + 6H+ 3Br2 + 3 H2O, r.k. ma postać: v = k·[Br-]·[BrO3]·[H+]2

Czym jest RÓWNANIE KINETYCZNE znaczenie w Definicje chemia R .