Słownik choroba creutzfeldta jakoba co to znaczy.
Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba. Co znaczy dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Definicja z ang. Creutzfeldt-Jakob disease, z niem. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.

Co to znaczy CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA: Dolegliwość Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe zwane prionami. Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń, zachodzących w neuronach, prowadzących do stworzenia uszkodzeń mózgu. W 1996 roku wykryto nowy wariant dolegliwości, będący rezultatem przeniesienia gąbczastego zwyrodnienia mózgu (zwanego także chorobą szalonych krów) z bydła na człowieka. Występowanie tej postaci dolegliwości jest powiązane ze spożywaniem pokarmów wołowych skażonych prionami. Częstość występowania nowego wariantu dolegliwości Creutzfeldta-Jakoba nie jest na szczęście spora i stanowi około 1 sytuacja rocznie na 1 mln osób. Jak dotąd wykrywano go w szczególności u ludzi młodych. Wyróżniamy cztery typy CJD

Definicja Cytoplazma:
Co to jest część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym. Złożona jest z cytosolu i zawieszonych w nim organelli komórkowych. W nie wszystkich typach cytoplazmy (na przykład u choroba creutzfeldta-jakoba.
Definicja Czynniki Ekologiczne:
Co to jest to są wszelakie uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to wpływają na możliwości występowania gatunków, organizmów, ich choroba creutzfeldta-jakoba.
Definicja Cudzożywność:
Co to jest sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność bazuje na pobieraniu gotowych związków organicznych (w choroba creutzfeldta-jakoba.
Definicja CDNA, Komplementarny DNA:
Co to jest komplementarny DNA, z angielskiego: complementary DNA) — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA uzyskanego z komórki. Nazwę tą nosi zarówno pojedyncza cząsteczka, jak i cała choroba creutzfeldta-jakoba.

Czym jest Choroba Creutzfeldta-Jakoba znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: