Słownik choroba creutzfeldta jakoba co to znaczy.
Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba. Co znaczy dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Definicja z ang. Creutzfeldt-Jakob disease, z niem. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.

Co to znaczy CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA: Dolegliwość Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe zwane prionami. Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń, zachodzących w neuronach, prowadzących do stworzenia uszkodzeń mózgu. W 1996 roku wykryto nowy wariant dolegliwości, będący rezultatem przeniesienia gąbczastego zwyrodnienia mózgu (zwanego także chorobą szalonych krów) z bydła na człowieka. Występowanie tej postaci dolegliwości jest powiązane ze spożywaniem pokarmów wołowych skażonych prionami. Częstość występowania nowego wariantu dolegliwości Creutzfeldta-Jakoba nie jest na szczęście spora i stanowi około 1 sytuacja rocznie na 1 mln osób. Jak dotąd wykrywano go w szczególności u ludzi młodych. Wyróżniamy cztery typy CJD

Definicja Chimera:
Co to jest idiotypowa,przeważnie roślina,rzadziej zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą powstać w rezultacie mutacji ,somatycznej segregacji albo przeszczepiania. U człowieka chimerę choroba creutzfeldta-jakoba.
Definicja Czynniki Ekologiczne:
Co to jest to są wszelakie uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to wpływają na możliwości występowania gatunków, organizmów, ich choroba creutzfeldta-jakoba.
Definicja Chów Wsobny:
Co to jest angielskiego: inbred) - odmiennie krzyżowanie krewniacze . Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się blisko spokrewnionych osobników. W naturalnych populacjach jest zazwyczaj rezultatem pomniejszenia choroba creutzfeldta-jakoba.
Definicja Cytologia:
Co to jest Biologia komórki (z gr. kytos i logos) to jest edukacja o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych - komórkach. Cytologia jest blisko związana z edukacją o choroba creutzfeldta-jakoba.

Czym jest Choroba Creutzfeldta-Jakoba znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: