Słownik choroba creutzfeldta jakoba co to znaczy.
Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba. Co znaczy dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego.

Czy przydatne?

Definicja Choroba Creutzfeldta-Jakoba

Definicja z ang. Creutzfeldt-Jakob disease, z niem. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.

Co to znaczy CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA: Dolegliwość Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe zwane prionami. Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń, zachodzących w neuronach, prowadzących do stworzenia uszkodzeń mózgu. W 1996 roku wykryto nowy wariant dolegliwości, będący rezultatem przeniesienia gąbczastego zwyrodnienia mózgu (zwanego także chorobą szalonych krów) z bydła na człowieka. Występowanie tej postaci dolegliwości jest powiązane ze spożywaniem pokarmów wołowych skażonych prionami. Częstość występowania nowego wariantu dolegliwości Creutzfeldta-Jakoba nie jest na szczęście spora i stanowi około 1 sytuacja rocznie na 1 mln osób. Jak dotąd wykrywano go w szczególności u ludzi młodych. Wyróżniamy cztery typy CJD

Definicja Chłonność naturalna:
Co to jest Chłonność naturalna to max. liczba turystów, którzy mogą znaleźć się na danym terenie bez powodowania zmian degradacyjnych w jego środowisku.Treść hasła pochodzi z Wikipedi CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA.
Definicja Choroba von Gierkiego:
Co to jest Gierkiego (ch.spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Brak dominującego genu odpowiedzialnego za syntezę enzymu -galaktozo-6-fosfatazy, który rozkłada glikogen do glukozy CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA.
Definicja CORINE - Coordination of Information on the Environment:
Co to jest Coordination of Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową (EEA a więc European Environmental Agency). Celami programu CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA.
Definicja Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych:
Co to jest Gatunków Zagrożonych - publikowana poprzez IUCN spis zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Ostatnie wydanie (rok 2000) Czerwonej Księgi zawiera lista 5400 gatunków zwierząt i prawie CHOROBA CREUTZFELDTA-JAKOBA.

Czym jest Choroba Creutzfeldta-Jakoba znaczenie w Słownik biologia C .

  • Dodano:
  • Autor: