Słownik emulgator co to znaczy.
Definicja emulgator. Co to jest cieczami tworzącymi emulsje, co wybitnie zwiększa trwałość emulsji.

Czy przydatne?

Definicja Emulgator

Co to znaczy EMULGATOR: substancja obniżająca napięcie powierzchniowe między cieczami tworzącymi emulsje, co wybitnie zwiększa trwałość emulsji

Definicja EDTA:
Co to jest E tylenoD iaminoT etraA cetic, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kwas wersenowy. Z wieloma metalami tworzy sole, najczęściej dobrze rozpuszczalne, często o charakterze kompleksów emulgator.
Definicja Entalpia:
Co to jest funkcja stanu określona równaniem H = U + pV , gdzie U  - energia wewnętrzna, p  - ciśnienie, V  - objętość. Podobnie jak w przypadku energii wewnętrznej możemy określać jedynie wartości zmian emulgator.
Definicja Elektroujemność:
Co to jest danego pierwiastka do przyciągania ładunku ujemnego. Najbardziej elektroujemnym pierwiastkiem jest fluor (4 w umownej skali Paulinga), potem tlen (3,5), do najmniej elektroujemnych (czasem mówimy emulgator.
Definicja Etery:
Co to jest o budowie tlenkowej R1 –O–R2 , jeśli R1 =R2 mówimy o eterach prostych, drugą grupę stanowią etery mieszane. Są to związki dość mało reaktywne, przeważnie lotne o charakterystycznym zapachu. Otrzymuje emulgator.

Czym jest emulgator znaczenie w Słownik chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: