Słownik emulsja co to znaczy.
Definicja emulsja. Co to jest cieczy, z których jedna jest fazą ciągłą, natomiast druga zawieszona.

Czy przydatne?

Definicja Emulsja

Co to znaczy EMULSJA: układ dyspersyjny, złożony z dwóch niemieszających się cieczy, z których jedna jest fazą ciągłą, natomiast druga zawieszona jest w niej w postaci drobnych kuleczek(1-50 µm). Ze względu na bardzo dużą powierzchnię styku dwóch faz układ jest w bardzo niekorzystnej sytuacji energetycznej, stąd często konieczność dodawania emulgatora, który zmniejsza napięcie powierzchniowe między cieczami i tym sposobem stabilizuje emulsję

Definicja elektroliza:
Co to jest proces rozkładu elektrolitu pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Kationy na katodzie (-) ulegają redukcji, aniony na anodzie (+) utlenieniu. Elektrolizą rządzą prawa Faradaya. (Więcej Emulsja.
Definicja eksykator:
Co to jest zawierające środek suszący (P2 O5 , stęż. H2 SO4 , CaCl2 , niebieski żel krzemionkowy, itp.) i służące do suszenia i przechowywania substancji, które z różnych względów nie powinny zawierać wilgoci Emulsja.
Definicja EDTA:
Co to jest E tylenoD iaminoT etraA cetic, kwas etylenodiaminotetraoctowy, kwas wersenowy. Z wieloma metalami tworzy sole, najczęściej dobrze rozpuszczalne, często o charakterze kompleksów Emulsja.
Definicja etylen:
Co to jest eten, najprostszy węglowodór nienasycony H2 C=CH2 , łatwopalny i wybuchowy gaz, produkt wyjściowy do wielu reakcji syntezy, monomer popularnego tworzywa - polietylenu Emulsja.

Czym jest emulsja znaczenie w Słownik chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: