Słownik emulsja co to znaczy.
Definicja emulsja. Co to jest cieczy, z których jedna jest fazą ciągłą, natomiast druga zawieszona.

Czy przydatne?

Definicja Emulsja

Co to znaczy EMULSJA: układ dyspersyjny, złożony z dwóch niemieszających się cieczy, z których jedna jest fazą ciągłą, natomiast druga zawieszona jest w niej w postaci drobnych kuleczek(1-50 µm). Ze względu na bardzo dużą powierzchnię styku dwóch faz układ jest w bardzo niekorzystnej sytuacji energetycznej, stąd często konieczność dodawania emulgatora, który zmniejsza napięcie powierzchniowe między cieczami i tym sposobem stabilizuje emulsję

Definicja Estry:
Co to jest alkoholu, produkty kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Łatwo ulegają hydrolizie (szczególnie w środowisku zasadowym) z odtworzeniem wyjściowych produktów. Do najbardziej znanych estrów należą emulsja.
Definicja Etylenodwuaminoczterooctowy Kwas:
Co to jest patrz - EDTA emulsja.
Definicja Energia Jonizacji:
Co to jest do jednostkowej jonizacji atomu, tzn. oderwania jednego elektronu z atomu. Energia jonizacji maleje ze wzrostem numeru okresu (większa odległość od jądra i słabsze siły przyciągania elektronu z emulsja.
Definicja Elektroliza:
Co to jest proces rozkładu elektrolitu pod wpływem przepływu prądu elektrycznego. Kationy na katodzie (-) ulegają redukcji, aniony na anodzie (+) utlenieniu. Elektrolizą rządzą prawa Faradaya. (Więcej emulsja.

Czym jest emulsja znaczenie w Słownik chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: