Słownik emulsja co to znaczy.
Definicja emulsja. Co to jest cieczy, z których jedna jest fazą ciągłą, natomiast druga zawieszona.

Czy przydatne?

Definicja Emulsja

Co to znaczy EMULSJA: układ dyspersyjny, złożony z dwóch niemieszających się cieczy, z których jedna jest fazą ciągłą, natomiast druga zawieszona jest w niej w postaci drobnych kuleczek(1-50 µm). Ze względu na bardzo dużą powierzchnię styku dwóch faz układ jest w bardzo niekorzystnej sytuacji energetycznej, stąd często konieczność dodawania emulgatora, który zmniejsza napięcie powierzchniowe między cieczami i tym sposobem stabilizuje emulsję

Definicja Energia Wiązania:
Co to jest wartość wielkości zmiany energii układu towarzysząca powstaniu wiązania między atomami określonych pierwiastków. Energia utworzenia cząsteczki wieloatomowej jest równa sumie energii powstałych wiązań emulsja.
Definicja Etylenodwuaminoczterooctowy Kwas:
Co to jest patrz - EDTA emulsja.
Definicja Entalpia:
Co to jest funkcja stanu określona równaniem H = U + pV , gdzie U  - energia wewnętrzna, p  - ciśnienie, V  - objętość. Podobnie jak w przypadku energii wewnętrznej możemy określać jedynie wartości zmian emulsja.
Definicja Etery:
Co to jest o budowie tlenkowej R1 –O–R2 , jeśli R1 =R2 mówimy o eterach prostych, drugą grupę stanowią etery mieszane. Są to związki dość mało reaktywne, przeważnie lotne o charakterystycznym zapachu. Otrzymuje emulsja.

Czym jest emulsja znaczenie w Słownik chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: