Słownik obawiać co to znaczy.
Co to jest obawiać się pisownia. Jak się piszę 1. ‘odczuwać lęk, strach; bać się’; 2. dawniej.

Czy przydatne?

Definicja obawiać się

Co oznacza Się Obawiać: 1. ‘odczuwać lęk, strach; bać się’; 2. dawniej również ‘spodziewać się czegoś złego’; od XVI w.; wyraz powstał po przekształceniu starszej postaci obawać się ‘spodziewać się czegoś złego’ wg in. czasowników wielokrotnych, takich jak nabawiać się, zabawiać się; ta wcześniejsza forma jest podobna do czes.obávat se, utworzonego z przedrostkiem *o-bojawać się (czes. *o-bojavati se)< stpol. czasownik *o-bojać – tu podobnie jak w czasowniku bać się nastąpiło ściągnięcie-oja- > -a-; pierwotnie występowało w formach obawać się, obojawać się.

Znaczenie obawiać się w języku polskim. Jak się pisze OBAWIAĆ SIĘ pisownia.

Definicja Obdarzyć:
Co to jest czasownik przedrostkowy obawiać się.
Definicja Obcy:
Co to jest jakiejś grupy, kręgu ludzi, spraw’; 2. ‘niewłaściwy komuś, nieznany komuś’; 3. dawniej też ‘cudzy, nie swój’. Pochodzenie: Od XV w.; pochodzi od psłow. *obьťь ‘wspólny, nie swój’ utworzonego od pie obawiać się.
Definicja Obciążyć:
Co to jest czasownik przedrostkowy obawiać się.
Definicja Obciąć:
Co to jest czasownik przedrostkowy obawiać się.

Czym jest obawiać się znaczenie w Pisownia O .

  • Dodano:
  • Autor: