Słownik akromegalia co to znaczy.
Definicja AKROMEGALIA. Co to jest przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu.

Czy przydatne?

Definicja AKROMEGALIA

Co to znaczy Akromegalia: dolegliwość wywołana w większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej przykładem wy­stępującym w wieku dziecięcym jest gigan-tyzm. Dolegliwość wywołuje nasilenie owłosienia ciała, pogrubienie skóry i regularnie jej ciemniej­sze zabarwienie. Wzrasta także rozmiar i nasila się czynność gruczołów łojowych i potowych. Przerost żuchwy jest powodem nadmierne­go wysunięcia jej naprzód. Zwiększenie chrząstek krtani skutkuje stworzenie ochry­płego, pogrubiałego głosu. W długotrwałej akromegalii dochodzi również do nadmiernego przerostu żeber i utworzenia się beczkowa­tej klatki piersiowej. Regularnie występują dole­gliwości stawowe powiązane z ich przerostem, martwicą i z następującym okaleczającym za­paleniem zwyrodnieniowym. Regularnie także do­chodzi do uszkodzenia nerwów obwodowych, spowodowanego poprzez uciskanie na nie tkan­ki włóknistej. U chorych na akromegalię po­większone są także takie narządy jak: serce, wątroba, nerki, śledziona, tarczyca, przytar-czyce i trzustka. Leczenie w zależności od etapy dolegliwości i ogólnego stanu pacjenta pole­ga na chirurgicznym wycięciu guza przysadki albo naświetlaniu nowotworu
Definicja ANALGEZJA:
Co to jest odczuwania bólu; analgezja spowodowana może być poprzez chorobowe zaburzenie przewodzenia bodźców bólowych albo poprzez leki działające na ośrodkowy układ nerwowy przez blokowanie dopływu bodźców akromegalia.
Definicja ALEKSJA:
Co to jest wybiórczy kupiony brak umiejętności do rozumienia słów pisanych. Symptom uszko­dzenia zakrętu kątowego mózgu. Regularnie to­warzyszy afazji akromegalia.
Definicja AKOMODACJA:
Co to jest mechanizm, w trakcie którego następuje zmiana refrakcji oka, co jest skutkiem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma kształt spłaszczony utrzymywany poprzez więzadła soczewki akromegalia.
Definicja ACETONURIA:
Co to jest symptom acetonemii charakte­ryzujący się nadmiernym wydalaniem aceto­nu z moczem, występujący na przykład w cukrzycy akromegalia.

Czym jest AKROMEGALIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: