Słownik akromegalia co to znaczy.
Definicja AKROMEGALIA. Co to jest przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu.

Czy przydatne?

Definicja AKROMEGALIA

Co to znaczy Akromegalia: dolegliwość wywołana w większości przypadków gruczolakami przy­sadki mózgowej kierująca do nadmier­nego wydzielania hormonu wzrostu u osób w wieku dojrzałym. Jej przykładem wy­stępującym w wieku dziecięcym jest gigan-tyzm. Dolegliwość wywołuje nasilenie owłosienia ciała, pogrubienie skóry i regularnie jej ciemniej­sze zabarwienie. Wzrasta także rozmiar i nasila się czynność gruczołów łojowych i potowych. Przerost żuchwy jest powodem nadmierne­go wysunięcia jej naprzód. Zwiększenie chrząstek krtani skutkuje stworzenie ochry­płego, pogrubiałego głosu. W długotrwałej akromegalii dochodzi również do nadmiernego przerostu żeber i utworzenia się beczkowa­tej klatki piersiowej. Regularnie występują dole­gliwości stawowe powiązane z ich przerostem, martwicą i z następującym okaleczającym za­paleniem zwyrodnieniowym. Regularnie także do­chodzi do uszkodzenia nerwów obwodowych, spowodowanego poprzez uciskanie na nie tkan­ki włóknistej. U chorych na akromegalię po­większone są także takie narządy jak: serce, wątroba, nerki, śledziona, tarczyca, przytar-czyce i trzustka. Leczenie w zależności od etapy dolegliwości i ogólnego stanu pacjenta pole­ga na chirurgicznym wycięciu guza przysadki albo naświetlaniu nowotworu
Definicja APOENZYM:
Co to jest enzymu, aktywny dopiero po połączeniu ze składnikiem niebiałkowym (koenzymem). Apoenzym decyduje o swoistości enzymu, a regularnie również o rodzaju reakcji na przykład dekarboksylację i akromegalia.
Definicja ANGIOPLASTYKA:
Co to jest balonowa- PTA (z angielskiego: percutaneus transluminal angioplasty) przezskórne wewnątrznaczyniowe poszerzenie tętnicy bazuje na wprowadzeniu do światła tętnicy cewnika zakończonego balonikiem akromegalia.
Definicja AGENEZJA:
Co to jest wada rozwojowa polegająca na braku zawiązka i rozwoju danego narządu (na przykład agenezja nerek akromegalia.
Definicja AKUSTYKOFILIA:
Co to jest zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie muzyka i piosenki sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych akromegalia.

Czym jest AKROMEGALIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: