Słownik akustykofilia co to znaczy.
Definicja AKUSTYKOFILIA. Co to jest sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja AKUSTYKOFILIA

Co to znaczy AKUSTYKOFILIA: zaburzenie preferencji seksualnych, gdzie muzyka i piosenki sta­nowią przedmiot dewiacyjnych zachowań seksu­alnych
Definicja AMINOTRANSFERAZY:
Co to jest enzymy z klasy transferaz, katalizujące przenoszenie grup a-aminowych z a-aminokwasu na a-ketokwas. Skierowują one spływ grup aminowych z różnych aminokwasów na a-ketoglutaran w celu przemiany w NHa~ akustykofilia co znaczy.
Definicja AGNOZJA:
Co to jest zaburzenie psychiczne, gdzie chory jest niezdolny do rozpoznawania elementów i zjawisk, spo­wodowane nieprawidłowym pojmowaniem i przetwarzaniem wrażeń odbieranych za po­średnictwem jakiegokolwiek ze akustykofilia krzyżówka.
Definicja ASFIKSJA:
Co to jest uduszenie; zahamowanie ruchów oddechowych w bezdechu pochodzenia neurologicznego (uszkodzenie mózgu) albo zablokowania dróg oddechowych (ciało obce, nasada języka u chorych nieprzytomnych, woda u akustykofilia co to jest.
Definicja ALLOPLOID:
Co to jest poliploid, który powstał ze zmieszania dwóch różnych gatunków; zawiera dwa albo więcej zestawy chromosomów pochodzące od każdego z gatunków wyjściowych (—> poliploidalność akustykofilia słownik.

Czym jest AKUSTYKOFILIA znaczenie w Słownik chemiczny A .

  • Dodano:
  • Autor: