Słownik htiocytoza co to znaczy.
Definicja HISTIOCYTOZA X. Co to jest chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana.

Czy przydatne?

Definicja HISTIOCYTOZA X

Co to znaczy Histiocytoza X: ekipa zaburzeń obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera-Siwego (histiocytoza ostra, złośliwa). Dolegliwość o niezna­nej przyczynie, spowodowana nadmiernym rozplemem histiocytów. Ziarniniakowe zmiany mogą występować w wielu narządach, w szczególności w płucach i kościach. Początkowo namnażają się histiocyty, a w dalszym ciągu tkanki nacieczone zo­stają granulocytami kwasochłonnymi, co prowa­dzi do zwłóknienia narządów. Ogniska kostne dolegliwości przypominają ogniska nowotworowe. Histiocytoza ostra występuje u małych dzieci i zazwyczaj prowadzi do śmierci. Zajęte są skóra, węzły chłonne, kości, wątroba i śledziona. Hi­stiocytoza przewlekła regularnie zaczyna się we inicjalnym dzieciństwie i przeważnie dotyczy płuc i kości. Ziarniniak kwasochłonny pojawia się przeważnie w średnim wieku, zmiany doty­czą gł. płuc i kości. Dolegliwość zlokalizowana jest przeważnie w sklepieniu czaszki. Zmiany mogą występować mnogo, w nielicznych przypad­kach przebieg dolegliwości jest złośliwy. ?mierć nastą­pić może także w rezultacie zwłóknienia płuc, ale czasami dochodzi do samoistnego wylecze­nia (podobnie w formie przewlekłej). Leczenie: chirurgiczne, kortykosterydy
Definicja HYDROKOLOIDY:
Co to jest potencjale wchłaniania wody. Stosowane jako rodzaj specjalnego opatrunku, składającego się z kawałka nieprzezroczystego poliuretanu, pokrytego cząstkami H., które przechodzą w formę płynną i histiocytoza x.
Definicja HELISA - (Helix):
Co to jest przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym się wzorem rotacji i odległości pomiędzy skrętami histiocytoza x.
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie histiocytoza x.
Definicja HISTOPLAZMOZA:
Co to jest spowodowana poprzez grzyb Histoplasma capsulatum. Dolegliwość dotyczy przeważnie płuc, czasami mogą być zajęte inne narządy (histoplazmoza rozsiana, która może być śmiertelna, jeżeli nie leczy się histiocytoza x.

Czym jest HISTIOCYTOZA X znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: