ROZTWÓR co to znaczy
Słownik ROZTWÓR. Co znaczy Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą.

Czy przydatne?

Definicja ROZTWÓR

Co to znaczy roztwór: układ złożony z etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w różnych stanach skupienia, wyróżniamy 9 rodzajów roztworów: gaz - gaz (na przykład powietrze - O2 w N2 i gazach szlachetnych); gaz - ciecz (na przykład woda sodowa - CO2 w H2O); gaz - etap stała (na przykład H2 w Pt; H2 w Pd); ciecz - gaz (na przykład mgła - drobne kropelki H2O w powietrzu); ciecz - ciecz (na przykład kwas octowy w H2O); ciecz - etap stała (na przykład H2O w szkle); etap stała - gaz (na przykład dym - sadza albo pył w powietrzu); etap stała - ciecz (na przykład NaCl, NaOH w H2O); etap stała - etap stała (na przykład mosiądz - stop Zn (10÷45%) z Cu albo brąz - stop Sn (10÷20%) z Cu). Z racji na liczba składników roztwór jest dwu- albo więcej składnikową mieszaniną złożoną z rozpuszczalnika, substancji w nim rozpuszczonych i produktów ich oddziaływania

Czym jest ROZTWÓR znaczenie w Definicje chemia R .