Słownik RTĘĆ co to znaczy.
Słownik RTĘĆ. Co znaczy Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych.

Czy przydatne?

Definicja RTĘĆ

Co to znaczy rtęć: znak Hg, (z łaciny Hydrargyrum), pierwiastek chem., metal, Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych. Występuje w przyrodzie w stanie rodzimym i w minerale o nazwie cynober; zawartość w skorupie ziemskiej: 8·10-6% mas. R. jest srebrzystobiałą cieczą o mocnym połysku - jedyny metal ciekły w temp. pokojowej (nie licząc promieniotwórczy ↑ frans t.t. 15÷23°C i ↑ cez i ↑ gal t.t. ~29°C). W porównaniu z innymi metalami cechuje się sporą lotnością (prężność par w temp. 20°C wynosi 0,16Pa) i bardzo sporym napięciem powierzchniowym, dlatego krople rtęci nie zwilżają podłoża, ale tworzą lekko spłaszczone kuleczki. Rtęć ma spory opór właściwy i dawniej słup rtęci o ustalonych wartościach długości i przekroju, służył do definiowania oma (jednostki oporu). T.t. -38,84°C, t.w. 357°C, gęstość 13,53g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów rtęci: 5d104s2, w związkach występuje na stopniach utleniania I i II; trwalsze na II stopniu. Stopień utlenienia I rtęć wykazuje w związkach zawierających jon Hg22+ (przykład ↑ klasteru). Pierwiastek niewiele czynny. W temp. pokojowej nie reaguje z tlenem i wodą , reaguje z fluorowcami (daje HgX2) i siarką (HgS). Po ogrzaniu w tlenie tworzy tlenek HgO. Rtęć tworzy z różnymi metalami ↑ amalgamaty stałe albo ciekłe. Metale 3 okresu, bloku d, niezależnie od Mn, Cu i Zn nie tworzą amalgamatów, dlatego rtęć można przechowywać w żelaznych pojemnikach. Nie ulega działaniu zasad i kwasów, niezależnie od kwasu azotowego(V) (nawet rozcieńczonego; z rozcieńczonym daje Hg2(NO)2, NO i H2O, a stężonym Hg(NO3)2, NO2 i H2O) i stężonego kwasu siarkowego(VI) - powstaje HgSO4, SO2 i H2O. Tlenek HgO ma właściwości zasadowe. Czysta r. jest użytkowana w elektrotechnice (w przekaźnikach), przyrządach pomiarowych (termometry, manometry, barometry, polarografy), w lampach kwarcowych emitujących promieniowanie ultrafioletowe. W przemyśle użytkowana jako elektroda w trakcie elektrolizy chlorków litowców i do wydobywania złota i srebra (sposób amalgamacji). Amalgamaty stosuje się jako reduktory w syntezach laboratoryjnych (Hg/Zn albo Hg/Na) i do wykonywania plomb w dentystyce (Hg/Ag/Sn). R. otrzymuje się poprzez prażenie w obecności powietrza cynobru i kondensacji stworzonych par. Związki stosuje się jako środki grzybobójcze. Rtęć i jej związki (szczególnie rtęcioorganiczne) są silnie trujące. Wiążąc się z siarką w białkach unieczynnia enzymy i prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego

Definicja Ra:
Co to jest znak ↑ radu rtęć.
Definicja RÓWNANIE KINETYCZNE:
Co to jest wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń substancji znajdujących się w układzie reakcyjnym (przeważnie rtęć.
Definicja REAKCJA ODWRACALNA:
Co to jest przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania substratów. Odwracalność reakcji wyrażamy zazwyczaj dwiema strzałkami rtęć.
Definicja REAKCJA ANALIZY:
Co to jest rozkładu) - reakcja chem., w rezultacie której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A B + C rtęć.

Czym jest RTĘĆ znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: