Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Porównanie teorii Lamarcka z teorią Darwina Słownik prezentował podejście populacyjne do procesu ewolucji - nie ma dwóch jednakowych osobników w populacji. Te indywidualne różnice mają.
 • Definicja Zielna Roślina Słownik roślina o delikatnej, soczystej, niezdrewniałej łodydze rozwijającej się nad ziemią. Łodyga pokryta jest pierwotną tkanką okrywającą, a.
 • Definicja Kłącze Słownik rhizome), organ przetrwalnikowy i spichrzowy, przekształcona podziemna łodyga o skróconych międzywęźlach. Z węzłów kłącza wyrastają.
 • Definicja Mimikra Słownik przystosowanie występujące u roślin i zwierząt. U zwierząt jedna z form przystosowań ochronnych. Bazuje ona na tym, iż zwierzęta bezbronne.
 • ZEGAR MOLEKULARNY: Słownik w genach akumulują się mutacje zmieniające aminokwasy ustalonych białek jest stałe w okresie. Podobnie określone tempo mają zmiany w.
 • AEROPLANKTON: Słownik gr.], ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom powietrza. Do organizmów takich należy.
 • KORZENIE PRZYBYSZOWE: Słownik przybyszowe - korzenie podporowe występują u roślin rosnących w grząskim podłożu wyrastające z łodygi na pewnej wysokości nad ziemią i.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Antropogeneza co to jest Definicja To jest mechanizm, w rezultacie którego powstał człowiek rozumny, a więc geneza, droga rozwojowa i mechanizmy ewolucyjne.
 • Organellum co to jest Definicja struktura, która występuje w cytoplażmie komórki. Wyspecjalizowane jest do pełnienia określonej funkcji. Z kolei funkcjonowanie organelli.
 • Węgiel co to jest Definicja pierwiastkiem chemicznym, fundamentalnym pierwiastkiem życia na Ziemi. Ze związków węgla zbudowane są praktycznie wszystkie struktury.
 • Jeźowiec co to jest Definicja część jeżowców ma kuliste ciała, z kolei te, które żyją na piachu, mule na płytkiej wodzie ich ciała są spłaszczone. Ciało jeżowca chroni.
 • CYPRYŚNIKOWATE: Definicja iglaste należące do największych gatunków drzew na świecie. Liście tych drzew występują w formie igieł bądż łusek i mają również okrągłe.
 • ROŚLINY NAGONASIENNE: Definicja które posiadają nasiona, które są pozbawione zupełnie osłony. Wiele nagonasiennych to drzewa, które tworzą nasiona w szyszkach. Rośliny.
 • CUKIER: Definicja węglowodan o słodkim smaku. cząsteczki cukru są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i mogą być równie błyskawicznie rozłożone w komórkach.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Osmoza Co to jest samorzutnego przechodzenia rozpuszczalnika przez błonę (lub inną przegrodę półprzepuszczalną) rozdzielającą dwa.
 • Definicja Adsorpcja Co to jest zachodzące na granicy faz, polegające na tym, że w warstwie powierzchniowej  stężenie pewnego składnika jest większe.
 • Definicja Dwuazowanie Co to jest solą nieorganiczną (np. chlorowodorkiem) aminy aromatycznej a kwasem azotowym (III), w efekcie której powstają związki.
 • Definicja Homologi Co to jest należące do tego samego szeregu homologicznego , tzn. takie, których budowa różni się stałą grupą (najpopularniejsza.
 • KATODA: Co to jest elektroda, na której następuje redukcja.
 • CHLOROWODORKI AMIN: Co to jest nieorganiczne organicznych zasad - amin. Tworzą się poprzez przyłączenie protonu kwasu do wolnej pary elektronowej.
 • ENTALPIA SWOBODNA: Co to jest termodynamiczny, funkcja termodynamiczna określona równaniem G = H - TS , gdzie H  - entalpia , T  - temperatura w K.