Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Szyszka Słownik spotykane u roślin nagonasiennych skupienie sporofili, a więc liści zarodnionośnych. Szyszka może być prosta (sporofile osadzone na osi.
 • Definicja Centromer Słownik heterochromatyczne miejsce chromosomu,gdzie łączą się jego chromatydy i do którego przyczepiają się włókna wrzeciona kariokinetycznego w.
 • Definicja Aglutynina Słownik Aglutynina to przeciwciało biorące udział w zlepianiu aglutynogenów w trakcie aglutynacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi.
 • Definicja Roślina Pionierska Słownik roślina - to roślina albo ekipa roślin, która jako pierwsza zasiedla jałowy ekosystem np. piaskownica zwykła - piaski. Obumarłe szczątki.
 • ROŚLINY RUDERALNE: Słownik ruderalne rośliny zasiedlające tereny sztucznie wytworzone poprzez człowieka, szczególnie środowiska miejskie na przykład okolice.
 • KAPOK: Słownik łatwo łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, pozyskiwanych z różnych gatunków drzew z rodz.
 • OSADZENIE LIŚCIA: Słownik liście ogonkowe, siedzące i pochwiaste. Zarówno liść z ogonkiem jak i bez, może przy nasadzie tworzyć tak zwaną pochewkę liścia otaczającą.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Dna co to jest Definicja deoksyrybonukleinowy. Występuje w chromosomach, jest kwasem nukleinowym wielocząsteczkowym. DNA pełni rolę nośnika genetycznej informacji.
 • Cypryśnikowate co to jest Definicja iglaste należące do największych gatunków drzew na świecie. Liście tych drzew występują w formie igieł bądż łusek i mają również okrągłe.
 • Karnityna Ndash L co to jest Definicja związek chemiczny, który złożona jest z dwóch aminokwasów lizyny i metioniny. Karnityna produkowana jest w nerkach przy użyciu witaminy C.
 • Gen Recesywny co to jest Definicja schowany obiekt informacji genetycznej albo genotypu. Kojarzymy poprzez to, że zostanie on przeniesiony do pokolenia kolejnego i w tym.
 • ŹELAZO: Definicja składnik, który jest konieczny w trakcie tworzenia czerwonych krwinek a więc erytrocytów w szpiku kostnym. Źelazo jest składnikiem.
 • UTLENIANIE: Definicja reakcja chemiczna połączenia z tlenem. W trakcie utleniania powstają nowe substancje. Reakcja utleniania jest używana poprzez organizmy.
 • ZWIERZĘTA: Definicja cudzożywne wielokomórkowe. Największymi zwierzętami są kręgowce, które mają kręgosłup kostny albo chrzęstny i który to stanowi podstawę ich.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Wysalanie Co to jest osadu z roztworu koloidalnego poprzez dodanie roztworu silnego elektrolitu i zniszczenie tym sposobem ochronnej warstwy.
 • Definicja Sem Co to jest E lektroM otoryczna, różnica potencjałów elektrod ogniwa otwartego, tzn. takiego, z którego nie jest pobierany prąd.
 • Definicja Chlorowodór Co to jest połączenie chloru i wodoru, wiązanie niejonowe !! Roztwór wodny znany pod nazwą kwasu solnego, pod wpływem silnie.
 • Definicja Silikony Co to jest krzemowe, charakteryzuje je łańcuch -Si-O-Si-O-Si- z dołączonymi do atomów krzemu rodnikami organicznymi wiązaniem Si-C.
 • NUKLIDY: Co to jest atomy jednoznacznie określone co do składu jądra (ilości neutronów i protonów), zamiennie nazywane też izotopami.
 • WAPNO GASZONE: Co to jest wapnia Ca(OH)2 . Nazwa zwyczajowa, wywodząca się z metody otrzymywania: kamień wapienny CaCO3 podczas ogrzewania.
 • KONFORMACJA: Co to jest ułożenia atomów i grup atomowych w cząsteczce wokół wiązania pojedynczego, spowodowane zahamowaniem wolnego obrotu.