Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Odchylenia od stosunków mendlowskich (od stosunku 3:1) Słownik występuje wtedy, gdy mamy pełną dominację jednej cechy nad drugą. Jeżeli dominacja jest częściowa albo występuje kodominacja, w pokoleniu.
 • Definicja Osadka Słownik Osadka - część pędu, na której osadzone są kwiaty albo kłoski.
 • Definicja Encefalizacja Słownik cerebralizacja, ewolucyjny mechanizm kierujący do koncentracji komórek nerwowych (neuron) w przedniej części ciała zwierzęcia, związany z.
 • Definicja Kłos Słownik kwiatostanu, gdzie na osadce siedzą bezszypułkowe kwiaty (kłos prosty albo pojedynczy) albo kłoski (kłos złożony).Treść hasła pochodzi z.
 • OSPA PRAWDZIWA, CZARNA OSPA: Słownik czarna ospa (Variola vera) to wirusowa dolegliwość zakaźna o ostrym przebiegu spowodowana poprzez wirus ospy prawdziwej. Moment inkubacji.
 • KORZEŃ: Słownik fragment sporofitu rośliny naczyniowej, mający trzy fundamentalne cele: dostarczanie substancji odżywczych (sole mineralne) i wody i.
 • SKARYFIKACJA: Słownik Skaryfikacja (z łaciny scarificare - drapać; z angielskiego: scar - blizna) - odmiana sztuki zdobienia ciała przez nacinanie, zadrapywanie.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Sporofit co to jest Definicja pokolenie, które wytwarza zarodniki. Każda komórka sporofitu posiada podwójną liczbę chromosomów, znaczy to, że sporofit jest diploidalny.
 • Mutacja co to jest Definicja skokowa zmiana w materiale genetycznym organizmu. Występują mutacje genomowe, chromosomowe. W trakcie mejozy geny są rozsortowywane, mogą.
 • Makowate co to jest Definicja należą do rodziny dwuliściennych. przeważnie rosną one w bardzo trudnych uwarunkowaniach środowiskowych. Zwykle to są rośliny jednoroczne.
 • Witaminy co to jest Definicja chemiczne związki organiczne, potrzebne do tego by każdy żywy organizm funkcjonował poprawnie. Organizm sam nie potrafi wytworzyć sobie.
 • LIPIDY: Definicja ekipa biochemicznych związków. Są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, z kolei bardzo dobrze rozpuszczają się w substancjach organicznych.
 • FILOGENEZA: Definicja dowiadujemy się jakimi drogami prowadziła ewolucja różne ekipy gatunków takich jak gady. Wskazuje ona także powiązania pokrewne w takich.
 • HIV: Definicja od Human Immunodeficiency Virus. To jest wirus, który wywołuje AIDS, zakaż on komórki ludzkiego układu immunologicznego, a więc.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Strzelnicza Bawełna Co to jest nitroceluloza - poprawnie azotan celulozy. Żółta substancja, silnie wybuchowa.
 • Definicja Solwatacja Co to jest otaczania jonów, cząsteczek bądź cząstek przez dipole rozpuszczalnika, wynikające z polarności cząsteczek.
 • Definicja Silany Co to jest związki krzemu i wodoru, analogi alkanów.
 • Definicja Termostat Co to jest urządzenie do automatycznej stabilizacji temperatury, najczęściej układ grzałki i chłodnicy.
 • NITROWANIE: Co to jest stężonym kwasem azotowym(V) lub mieszaniną nitrującą (mieszanina stężonych kwasów: azotowego(V) i siarkowego(VI)) na.
 • UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW: Co to jest od chwili powstania (Mendelejew  1869 r.) ewolucje, uszeregowanie pierwiastków według wzrastających liczb atomowych w.
 • AMIDY: Co to jest kwasów karboksylowych, zawierające w karboksylu w miejsce grupy hydroksylowej grupę aminową. Grupa amidowa, ze względu.