Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Ekologia Ambrozja Słownik ekologia) - zdarzenie współżycia grzybów niższych z nie wszystkimi bezkręgowcami, na przykład kornikami, termitami, nie wszystkimi mrówkami.
 • Definicja Roślin Morfologia Słownik roślin - edukacja zajmująca się zewnętrzną budową roślin, badaniem ich pokroju, ukształtowania poszczególnych organów, zależności jakie.
 • Definicja Płciowa Chromatyna Słownik płciowa - chromatyna płciowa X (ciałko Barra) - płaskowypukła grudka chromatyny, położona przy błonie jądrowej komórek kobiecych,mających.
 • Definicja Selvas Słownik nazwa wilgotnego lasu równikowego rosnącego w dorzeczu Amazonki (Nizina Amazońska) w Ameryce Południowej. Gatunki drzew: kauczukowiec.
 • ACETABULARIA: Słownik gigantycznych rozmiarów rodzaj jednokomórkowych i jednojądrzastych glonów morskich należący do zielenic. Charakterystyczny jest.
 • CHOROBA HEINEGO-MEDINA: Słownik Heinego-Medina - wirusowa dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa.
 • PAŁECZKA: Słownik prawie dojrzałe, występujące już we krwi stadium rozwojowe granulocytów. Od form dojrzałych jest różna raczej niepełną segmentacją jądra.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Liliowate co to jest Definicja liliowate to rośliny zielne, długoletnie. Pośród liliowatych mnóstwo gatunków wytwarza piękne kwiaty. wyrastają one zwykle z bulw, kłączy.
 • Kolagen co to jest Definicja kluczowy składnik białka tkanki łącznej. Jest kluczowym składnikiem ścięgien, odpowiada za elastyczność skóry, jest odporny na rozciąganie.
 • Tkanka co to jest Definicja ekipa komórek, które mają podobną budowę, wykonują te same funkcje, mają wspólne geneza. Występują w większości komórek roślinnych i.
 • Nabłonkowa Tkanka co to jest Definicja fundamentalnych tkanek zwierzęcych, która wyścieła różne części zewnętrzne i wewnętrzne ciała zwierzęcia. Z tkanki nabłonkowej zbudowany.
 • MAŁŹE: Definicja które posiadają dwuczęściową muszlę. Prowadzą one osiadły tryb życia w wodzie. Muszle małżów połączone są szczególnymi zawiasami. Połówki.
 • PLANKTON: Definicja drobne organizmy, które unoszą się w wodzie. Powierzchniowe warstwy jezior czy mórz są wypełnione organizmami drobnymi, które tworzą.
 • SKROBIA: Definicja węglowodan, który zbudowany jest z dwóch cząsteczek, z kolei rośliny tworzą skrobię przez łączenie cząsteczek glukozy ze sobą. Część skrobi.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Hydroliza Co to jest rozpadu cząsteczki z udziałem wody (szczególny przypadek ogólnej reakcji solwolizy). Hydrolizie ulegają  np. słabe.
 • Definicja Endotermiczny Co to jest proces w którym została pochłonięta energia i temperatura układu obniżyła się.
 • Definicja Miedziowy Siarczan Co to jest białym, krystalicznym proszkiem, po uwodnieniu (CuSO4 . 5H2 O) przyjmuje zabarwienie niebieskie. Popularny odczynnik.
 • Definicja Rzędowość Co to jest ilość bezpośrednich wiązań z innymi atomami węgla b) grup funkcyjnych (bez amin!) - rzędowość równa rzędowości węgla.
 • EBULIOMETR: Co to jest pomiaru różnicy temperatur wrzenia roztworów i czystych rozpuszczalników, co pozwala -  korzystając z prawa Raoulta.
 • TWARDOŚĆ WODY: Co to jest naturalnej wywołana zawartością rozpuszczonych w niej soli (węglany, kwaśne węglany, chlorki, siarczany) i.
 • WANILINA: Co to jest związek nadający zapach wanilii (Vanilla planifolia ); aromatyczny związek o funkcji fenolu i aldehydu.