Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Adrenodoksyna Słownik białko biorące udział w transporcie elektronów z NADPH na cytochrom P450 w mitochondrium. Adrenodoksyna zawiera jony żelaza powiązane z.
 • Definicja Golgiego Aparat Słownik Golgiego - jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - złożona jest ze stosu cystern i odpączkowujących pęcherzyków. Aparat Golgiego.
 • Definicja Miozyna Słownik białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w komórkach, w szczególności w mięśniach. Bierze udział w konstrukcji sarkomeru.
 • Definicja Krzew Słownik roślina długoletnia o zdrewniałej łodydze, czasem również korzeniach, przekraczająca 0,5 metra wysokości. Krzewy mają pęd głowny krótki, z.
 • MUTACJE CHROMOSOMOWE: INWERSJE I TRANSLOKACJE: Słownik chromosomowe (aberacje) to są zmiany struktury chrom. Powstające w skutek pęknięć a w dalszym ciągu łączenia się odcinków w odmiennym niż.
 • CIAŁKO BARRA: Słownik Ciałko Barra - zobacz chromatyna płciowa.
 • MIRRA: Słownik żywica pozyskiwana z balsamowca mirra Commiphora abyssinica; dawniej służyła do balsamowania zwłok, jako pachnidło i kadzidło. Przez wzgląd.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Małźe co to jest Definicja które posiadają dwuczęściową muszlę. Prowadzą one osiadły tryb życia w wodzie. Muszle małżów połączone są szczególnymi zawiasami. Połówki.
 • Pierwotniaki co to jest Definicja jednokomórkowe organizm eukariotyczne, które tworzą królestwo pierwotniaków. W komórkach pierwotniaków znajdują się jądro i organelle.
 • Rozumny Człowiek co to jest Definicja jedyny żyjący gatunek z rodzaju Homo. Wszelakie rasy człowieka współczesnego należą do gatunku człowieka rozumnego a więc Homo sapiens.
 • Jednoliścienna Roślina co to jest Definicja to są rośliny, które mają jeden liścień w zarodku. Ich liście unerwione są równolegle, z kolei kwiaty są trzykrotne. Przeważnie rośliny.
 • DZIEDZICZENIE: Definicja fakt kojarzymy przekazywanie potomstwu genów. Każdy organizm żywy poprzez konkretne przenoszenie genów wytwarza podobne do siebie potomstwo.
 • AMINOKWASY: Definicja chemiczne, które zawierają grupę aminową i grupę karboksylową. Aminokwasy dzielimy na egzogenne a więc te, które organizm musi.
 • WIELOCUKRY: Definicja odmiennie polisacharydami. To są węglowodany zbudowane z wielu jednocukrów. Glikogen i celuloza to wielocukry, które zbudowane są z.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Analityczna Waga Co to jest waga reagująca na różnice masy mniejsze niż 1 mg.
 • Definicja Okrzemkowa Ziemia Co to jest złożona z pancerzyków krzemionkowych jednokomórkowych organizmów. Charakteryzują ją: duża porowatość i lekkość.
 • Definicja Jon Hydroniowy Co to jest O+ (uwodniony proton). Ponieważ o kwasach czy zasadach można mówić tylko w kontekście pary zasada-kwas , dla roztworu.
 • Definicja Boraks Co to jest popularna nazwa tetraboranu sodu Na2 B4 O7 . 10H2 O (minerał.
 • MIESZANINA NITRUJĄCA: Co to jest stężonego kwasu azotowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI) służąca do nitrowania (podstawiania grupy nitrowej —NO2.
 • METYL: Co to jest grupa —CH3 , podstawnik metylowy.
 • WALINA: Co to jest kwas α-aminowalerianowy; aminokwas występujący w białkach.