Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Białka Słownik naturalny polipeptyd a więc polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Synteza białek dzieje się w szczególnych.
 • Definicja Wewnątrzkomórkowe Procesy Słownik komórki zachodzi sporo mechanizmów chemicznych. Są one katalizowane poprzez katalizatory białkowe - enzymy. Enzymy są cząsteczkami bardzo.
 • Definicja Monotyp Słownik Monotyp - ustalenie stosowane w botanice dla ustalenia rodzajów zawierających tylko jeden gatunek.Treść hasła pochodzi z Wikipedi.
 • Definicja Partenokarpia Słownik wytwarzanie owoców bez nasion; następuje, gdy kwiat jest pobudzony do powstania owocu poprzez niedobry pyłek albo inny czynnik i nie.
 • ALPINARIUM: Słownik Alpinarium - ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, gdzie odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z wysokogórskimi roślinami.
 • ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA: Słownik niekiedy skutkuje wystąpienie niewielkich różnic pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują wyraźne różnice miedzy fenotypami.
 • ABZYMY: Słownik przeciwciała o charakterze enzymatycznym. Uzyskuje się je odpowiadając na antygeny będące analogami stanu przejściowego danej reakcji.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Mitoza co to jest Definicja podziału komórki produkowane są dwie nowe komórki z identycznym materiałem genetycznym jaki posiada komórka macierzysta. Najpierw chromosom.
 • Gen Recesywny co to jest Definicja schowany obiekt informacji genetycznej albo genotypu. Kojarzymy poprzez to, że zostanie on przeniesiony do pokolenia kolejnego i w tym.
 • Człowiekowate co to jest Definicja rodzina naczelnych ssaków zawierająca rozumnego człowieka i przypuszczalnych jego przodków. Ludzie to rodzaj naczelnych z rodz.
 • Ameba co to jest Definicja pierwotniak, którego komórka nie posiada stałego kształtu. Pojedyncza komórka ameby otoczona jest cytoplazmatyczną błoną i poruszając się.
 • KOLAGEN: Definicja kluczowy składnik białka tkanki łącznej. Jest kluczowym składnikiem ścięgien, odpowiada za elastyczność skóry, jest odporny na rozciąganie.
 • LIPIDY: Definicja ekipa biochemicznych związków. Są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, z kolei bardzo dobrze rozpuszczają się w substancjach organicznych.
 • ŚCIANA KOMÓRKOWA: Definicja ze sztywnych warstw celulozy, a więc węglowodanu i z innych substancji. Ściana komórkowa aczkolwiek jest lekka, jest także mocna i dzięki.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Kompleksy Co to jest kompleksowe, zbudowane z atomu centralnego i skoordynowanych wokół niego ligandów - jonów lub cząsteczek obojętnych.
 • Definicja Fruktoza Co to jest ketoza,  występująca w owocach i miodzie lewoskrętna D(-)fruktoza, wykazuje skręcalność właściwą -133,5°. Wchodzi w.
 • Definicja Plazma Co to jest gaz zjonizowany całkowicie (wolne jądra atomowe i elektrony) w temperaturach rzędu dziesiątek tysięcy kelwinów.
 • Definicja Chityna Co to jest wielocukier, główny składnik pancerzyków skorupiaków i owadów.
 • DIASTEREOIZOMERIA: Co to jest występowania danego związku w odmianach izomerycznych o różnej skręcalności optycznej, nie będących jednak swymi.
 • FLUORESCENCJA: Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja.
 • IZOBARYCZNY PROCES: Co to jest przebiegający pod stałym ciśnieniem. Izobaryczna przemiana gazowa opisana jest równaniem V1 /T1  = V2 /T2 , gdzie V .