Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Różyca Słownik łaciny Rhusiopathia suum albo z łaciny Erysipelas suum) - zakażna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość świń o przebiegu ostrym albo.
 • Definicja Leśne Użytki Słownik to są płody leśne i różne dobra materialne otrzymywane z lasu, używane do zaspokojenia potrzeb człowieka. Jedne z nich nadają się do.
 • Definicja Apomiksja Słownik typ rozmnażania, gdzie osobniki potomne tworzone są z jednej komórki bez udziału mechanizmów płciowych. W najszerszej definicji znaczy.
 • Definicja Fototropizm Słownik biologii znaczy ruch (tropizm) organizmu odpowiadając na światło (heliotropizm odpowiadając na światło słoneczne). Liście i inne części.
 • OPARZELISKO: Słownik część torfowiska wysokiego, niezamarzająca w okresie mrozów wskutek wydzielania się ciepła związanego z zachodzącymi procesami rozkładu.
 • PORÓWNANIE TEORII LAMARCKA Z TEORIĄ DARWINA: Słownik prezentował podejście populacyjne do procesu ewolucji - nie ma dwóch jednakowych osobników w populacji. Te indywidualne różnice mają.
 • APARAT GOLGIEGO: Słownik Golgiego - jednostka każdego aparatu Golgiego - diktiosom - złożona jest ze stosu cystern i odpączkowujących pęcherzyków. Aparat Golgiego.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Multiwitamina co to jest Definicja To jest kompleksowy suplement, który zawiera cały wachlarz witamin koniecznych człowiekowi do prawidłowego funkcjonowania.
 • Kwiatowa Okrytonasienna Roślina co to jest Definicja trakcie rozmnażania płciowego wytwarza kwiaty, a w kwiatach nasiona. Nasiona z kolei rozwijają się z zalążka, wewnątrz słupka. Nazwa.
 • Jeźowiec co to jest Definicja część jeżowców ma kuliste ciała, z kolei te, które żyją na piachu, mule na płytkiej wodzie ich ciała są spłaszczone. Ciało jeżowca chroni.
 • Fruktoza co to jest Definicja jednocukier, który występuje w miodzie i owocach. Monosacharyd ten łatwo rozpuszcza się w wodzie i ma słodki smak. Znacząco trudniej.
 • KERATYNA: Definicja substancja białkowa. Znajduje się we włosach, paznokciach, zrogowaciałej warstwie naskórka. Działa regenerująco w relacji do włókna.
 • CYPRYŚNIKOWATE: Definicja iglaste należące do największych gatunków drzew na świecie. Liście tych drzew występują w formie igieł bądż łusek i mają również okrągłe.
 • ENZYM: Definicja które pełni funkcję katalizatora, a więc jest substancją przyspieszającą reakcje chemiczne. Działanie enzymu bazuje na tym, iż przyciąga.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Metyl Co to jest grupa —CH3 , podstawnik metylowy.
 • Definicja Wielowodorotlenowe Kwasy Co to jest szczawiowy - najprostszy z szeregu kwasów dwukarboksylowych.     Z jonami wapnia tworzy nierozpuszczalną sól.
 • Definicja Fotoliza Co to jest chemicznego pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego (najczęściej z zakresu promieniowania ultrafioletowego i.
 • Definicja Desorpcja Co to jest odwrotny do procesu sorpcji (adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu.
 • SODA: Co to jest nazwa, lub człon nazwy kilku związków sodu: soda, soda amoniakalna, soda kalcynowana - Na2 CO3 ; soda krystaliczna Na2.
 • WZÓR ELEMENTARNY: Co to jest z analizy ilościowej, podaje tylko wzajemny stosunek ilości atomów danego pierwiastka w cząsteczce, nic nie mówi o jej.
 • GAZ: Co to jest charakteryzujący się dużymi odległościami międzycząsteczkowymi, a co za tym idzie minimalnymi oddziaływaniami.