Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Filogenetyczne Drzewo Słownik filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i.
 • Definicja Lichenologia Słownik gałąź botaniki obejmująca badania nad porostami. Nazwa pochodzi od greckiego słowa leichen (porost)Treść hasła pochodzi z Wikipedi.
 • Definicja Addycja Słownik Odmiennie insercja - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (lub kilku) do łańcucha DNA.
 • Definicja Acydotrofizm Słownik to jest naturalne zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest.
 • ZMIENNOŚĆ CIĄGŁA: Słownik niekiedy skutkuje wystąpienie niewielkich różnic pomiędzy osobnikami o tym samym genotypie albo występują wyraźne różnice miedzy fenotypami.
 • EPIFITY: Słownik porośla) - organizmy żyjące na drzewach, krzewach albo bylinach, nie będące ich pasożytami (są roślinami samożywnymi). Składniki pokarmowe.
 • ABIOSETON: Słownik zwany także tryptonem to zawiesina rozłożystych szczątków organicznych i nieorganicznych z wietrzejących skał. Nadmiar tej zawiesiny.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Gen Recesywny co to jest Definicja schowany obiekt informacji genetycznej albo genotypu. Kojarzymy poprzez to, że zostanie on przeniesiony do pokolenia kolejnego i w tym.
 • Filogeneza co to jest Definicja dowiadujemy się jakimi drogami prowadziła ewolucja różne ekipy gatunków takich jak gady. Wskazuje ona także powiązania pokrewne w takich.
 • Wodna Paproć co to jest Definicja różnią się od innych. Zwykle posiadają one owalne liście, które pływają po powierzchni wody. Nie wszystkie liście paproci wodnej, w trakcie.
 • Mitoza co to jest Definicja podziału komórki produkowane są dwie nowe komórki z identycznym materiałem genetycznym jaki posiada komórka macierzysta. Najpierw chromosom.
 • TRAWY: Definicja roślin jednoliściennych. zaliczane są do roślin zielnych. Zwykle posiadają łodygę, która nie jest zdrewniała. Są jednak wyjątki, czego.
 • FENOTYP: Definicja fizycznych żywego organizmu, które zostały ukształtowane poprzez genotyp. Porównując dwa organizmy żywe mogą one mieć takie same genotypy.
 • CHOLESTEROL: Definicja z gatunku sterydów. występuje w błonie każdej komórki zwierzęcej. W ludzkim organiżmie steryd ten znajduje się w osoczu krwi, w tkankach.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Twardość Co to jest materiałów (najczęściej stosowana do określania cech minerałów), odporność na działanie dużych sił na małej powierzchni.
 • Definicja Homogenizacja Co to jest wytwarzanie jednolitej (homo.. ), trwałej mieszaniny składników nie mieszających się ze sobą w normalnych warunkach.
 • Definicja Agar Co to jest naturalna (agar-agar), wielocukier złożony z galaktopiranoz, otrzymany z alg morskich. W wodzie nierozpuszczalny, ale.
 • Definicja Etylen Co to jest najprostszy węglowodór nienasycony H2 C=CH2 , łatwopalny i wybuchowy gaz, produkt wyjściowy do wielu reakcji syntezy.
 • PRZEGRUPOWANIE: Co to jest chemiczna, w wyniku której zmienia się budowa cząsteczki (inny wzór strukturalny), nie ulega natomiast zmianie jej.
 • ZATRUCIE KATALIZATORA: Co to jest obniżenie lub całkowite zablokowanie aktywności katalizatora poprzez trwałe związanie z tzw. truciznami katalizatora.
 • KRYSZTAŁ: Co to jest substancji charakteryzująca się regularną budową przestrzenną (wzajemnym ułożeniem cząsteczek lub jonów tworzących.