Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Myrmekochoria Słownik roznoszenie nasion roślin poprzez mrówki. Nie wszystkie gatunki roślin wykształciły szczególne przystosowania do tego, na przykład ich.
 • Definicja Coa Acylo Słownik akywny octan, zwany acetylokoenzymem A. Jest najważniejszym związkiem w oddychaniu tlenowym. W matrycy mitochondrialnej jest włączony w.
 • Definicja Szyszka Słownik spotykane u roślin nagonasiennych skupienie sporofili, a więc liści zarodnionośnych. Szyszka może być prosta (sporofile osadzone na osi.
 • Definicja Górny Regiel Słownik to jest piętro roślinne usytuowane między 1250 - 1550 m n.p.m. (aż po górną granicą lasu), gdzie panuje klimat chłodny. W reglu górnym.
 • CECHY POLIGENICZNE: Słownik Cechy poligeniczne - cechy ilościowe określane poprzez kilka par genów.
 • SŁUPEK (BOTANIKA): Słownik kobiecy organ płciowy w kwiecie. Powstaje w rezultacie całkowitego zrośnięcia owocolistków (okrytonasienne) albo częściowego zrośnięcia.
 • ZAŁOŻENIA TEORII DARWINA: Słownik dziele O stworzeniu gatunków przedstawił teorię doboru naturalnego - przeżywania organizmów najlepiej przystosowanych do walki o byt. W.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Sporofit co to jest Definicja pokolenie, które wytwarza zarodniki. Każda komórka sporofitu posiada podwójną liczbę chromosomów, znaczy to, że sporofit jest diploidalny.
 • Lipidy co to jest Definicja ekipa biochemicznych związków. Są bardzo słabo rozpuszczalne w wodzie, z kolei bardzo dobrze rozpuszczają się w substancjach organicznych.
 • Kwiatowa Okrytonasienna Roślina co to jest Definicja trakcie rozmnażania płciowego wytwarza kwiaty, a w kwiatach nasiona. Nasiona z kolei rozwijają się z zalążka, wewnątrz słupka. Nazwa.
 • Wodna Paproć co to jest Definicja różnią się od innych. Zwykle posiadają one owalne liście, które pływają po powierzchni wody. Nie wszystkie liście paproci wodnej, w trakcie.
 • ROŚLINA IGLASTA: Definicja roślina, której liście występują w formie igieł albo łusek. Zwykle drzewa iglaste mają zimozielone liście, poprzez co przystosowane są do.
 • PAPROĆ DRZEWIASTA: Definicja zwana jest odmiennie olbrzymkowatą. Rośnie ona jedynie w tropikach. Paproć drzewiasta wyglądem przypomina palmę, bo posiada wysoki pień, a.
 • WIĄZANIE CHEMICZNE: Definicja wiązanie między atomami albo jonami. Występują dwa fundamentalne typy wiązań chemicznych: kowalencyjne (atomowe) i jonowe. Wiązania.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Wielowodorotlenowe Kwasy Co to jest szczawiowy - najprostszy z szeregu kwasów dwukarboksylowych.     Z jonami wapnia tworzy nierozpuszczalną sól.
 • Definicja Izomeria Co to jest występowania różnych związków, o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych a o takim samym składzie.
 • Definicja Insulina Co to jest wielopeptydowy wytwarzany w trzustce przez tzw. wysepki Langerhansa, reguluje węglowodanową przemianę materii w.
 • Definicja Acetylen Co to jest etyn; HCCH, cząsteczka liniowa, potrójne wiązanie między atomami węgla.
 • IN STATU NASCENDI: Co to jest tworzenia się (łac.), określenie charakteryzujące krótkotrwały i zazwyczaj bardzo aktywny stan przejściowy.
 • NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: Co to jest charakteryzująca powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił.
 • ALDOZY: Co to jest monocukry redukujące, zawierające w cząsteczce grupę aldehydową .