Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Gametofit Słownik haploidalne stadium przemiany pokoleń rośliny lądowej. U mszaków gametofit jest w miarę spory, zielony i zdolny do samodzielnego istnienia.
 • Definicja Wodne Elektrownie Derywacyjne Słownik elektrownie wodne to małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki.
 • Definicja Szparkowy Aparat Słownik szparkowy - struktury wielokomórkowe pochodzenia epidermalnego roślin wykorzystywane do kontrolowanej zamiany gazowej. Szparki tworzą się.
 • Definicja Mtn Słownik MTN – stosowany w botanice skrótowiec oznaczający masę tysiąca nasion, zwykle podawaną w gramach.
 • OSPA PRAWDZIWA, CZARNA OSPA: Słownik czarna ospa (Variola vera) to wirusowa dolegliwość zakaźna o ostrym przebiegu spowodowana poprzez wirus ospy prawdziwej. Moment inkubacji.
 • DUR BRZUSZNY: Słownik po łacinie typhus abdominalis) jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną pałeczkami z ekipy Salmonella typhi i charakteryzująca się.
 • PEROKSYSOM: Słownik jedna z organelli komórki eukariotycznej. To jest struktura otoczona jedną błoną i zawierająca enzymy, które uczestniczą w procesie.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Polipeptyd co to jest Definicja polipetydowa złożona jest z ok. 40 aminokwasów. To jest krótki łańcuch aminokwasów. Najpierw białka tworzą polipeptydy, które w dalszym.
 • Komórki Podział co to jest Definicja mechanizm, który zachodzi u wszystkich organizmów żywych. W trakcie dojrzewania organizmów żywych stają się one coraz większe, z kolei ich.
 • Fenotyp co to jest Definicja fizycznych żywego organizmu, które zostały ukształtowane poprzez genotyp. Porównując dwa organizmy żywe mogą one mieć takie same genotypy.
 • Plankton co to jest Definicja drobne organizmy, które unoszą się w wodzie. Powierzchniowe warstwy jezior czy mórz są wypełnione organizmami drobnymi, które tworzą.
 • WĘGIEL: Definicja pierwiastkiem chemicznym, fundamentalnym pierwiastkiem życia na Ziemi. Ze związków węgla zbudowane są praktycznie wszystkie struktury.
 • SREBRNIKOWATE: Definicja to rodzina roślin dwuliściennych występująca na półkuli południowej. Przeważnie to są drzewa i krzewy, które posiadają skórzaste, twarde.
 • MITOCHONDRIUM: Definicja organellum komórki eukariotycznej biorące udział w wyzwalaniu energii. Bierze ono udział w tlenowym oddychaniu komórki. Mitochondrium to.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Pentozy Co to jest cukry proste o 5 atomach tlenu w cząsteczce, nie ulegają fermentacji alkoholowej (arabinoza, ryboza.
 • Definicja Polimorfizm Co to jest zjawisko występowania substancji w kilku odmianach krystalizacyjnych (o różnej budowie kryształów.
 • Definicja Konformacja Co to jest ułożenia atomów i grup atomowych w cząsteczce wokół wiązania pojedynczego, spowodowane zahamowaniem wolnego obrotu.
 • Definicja Glikozydy Co to jest cukrów prostych ze związkami o charakterze alkoholi (aglikon), grupa hydroksylowa przy węglu α glukozy łączy się.
 • PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ PIERWIASTKÓW: Co to jest samorzutny rozpad ciężkiego jądra atomowego, w wyniku którego następuje wypromieniowanie promieni 4 α2+ (jądra helu.
 • CELULOZA: Co to jest głównie D(+)glukoza powiązana β-glikozydowo, niektóre grupy OH zmetylowane, podstawowy materiał konstrukcyjny tkanki.
 • ŻEL: Co to jest zestalona forma zolu (więcej.