Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Zakaźna Mononukleoza Słownik zakaźna (z łaciny Mononucleosis infectiosa) to zakaźna dolegliwość wirusowa występująca przeważnie w dzieciństwie albo w momencie.
 • Definicja Medina Heinego Choroba Słownik Heinego-Medina - wirusowa dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa.
 • Definicja Oparzelisko Słownik część torfowiska wysokiego, niezamarzająca w okresie mrozów wskutek wydzielania się ciepła związanego z zachodzącymi procesami rozkładu.
 • Definicja Twarde Drewno Słownik typ masy drzewnej otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew.
 • ABZYMY: Słownik przeciwciała o charakterze enzymatycznym. Uzyskuje się je odpowiadając na antygeny będące analogami stanu przejściowego danej reakcji.
 • KWIAT: Słownik Kwiat to organ roślin nasiennych, gdzie wykształcają się wyspecjalizowane przedmioty wykorzystywane do rozmnażania.
 • CZERWONA KSIĘGA GATUNKÓW ZAGROŻONYCH: Słownik Księga Gatunków Zagrożonych - publikowana poprzez IUCN spis zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Ostatnie wydanie (rok 2000.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Widłak co to jest Definicja które swoim pokrojem przypominają mchy. Rosną one w zacienionych i wilgotnych miejscach. To jest roślina, która ma łodygę płożącą się i na.
 • Rna co to jest Definicja rybonukleinowy, który występuje w cytoplażmie i jądrze komórkowym. W komórce występuje kilka klas RNA, które różnią się od siebie masą.
 • Mięśniowa Tkanka co to jest Definicja z włókien mięśniowych, które posiadają umiejętność do aktywnego kurczenia się. Tkanka ta umożliwia ruch. Aby poruszać wszystkimi częściami.
 • Dyniowate co to jest Definicja należąca do roślin dwuliściennych, licząca ok. 850 gatunków. zwykle liście dyniowatych są bardzo spore i szorstkie, z kolei kwiaty są.
 • SACHAROZA: Definicja który spożywamy na co dzień. To jest bisacharyd, który złożona jest z jednej cząsteczki fruktozy i jednej cząsteczki glukozy. Czystą.
 • NEANDERTALCZYK: Definicja pojawił się ok. 200 tys. lat temu, a wymarł 30 tys. lat temu. Mózg neandertalczyka był tej samej wielkości co nasz albo czasami większy.
 • PSIANKOWATE: Definicja należą do rodziny dwuliściennych. Do psiankowate zaliczamy 2300gatunków w tym: ziemniaki, pomidory, paprykę roczną, oberżynę. Rodzina.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Wiązania Energia Co to jest wielkości zmiany energii układu towarzysząca powstaniu wiązania między atomami określonych pierwiastków. Energia.
 • Definicja Metylen Co to jest rodnik dwuwartościowy CH2 ; —CH2 — , grupa metylenowa.
 • Definicja Dehydratacja Co to jest Może dotyczyć zarówno usunięcia wody z kryształu związku uwodnionego (wody związanej fizycznie) jak i usunięcie.
 • Definicja Aminy Co to jest związki organiczne zawierające zasadową grupę aminową —NH2 , lub pochodną (NHR; NR1 R2 ); organiczne pochodne amoniaku.
 • NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE: Co to jest charakteryzująca powierzchnię styku dwóch faz (niemieszające się ciecze lub ciecz-gaz), gdzie na skutek sił.
 • WARTOŚCIOWOŚĆ: Co to jest ujęciu liczba atomów jednowartościowego pierwiastka, którą jest w stanie przyłączyć w danym związku atom opisywanego.
 • WĘGLIKI: Co to jest połączenia atomów węgla i metali, najbardziej znany węglik wapnia (CaC2 - karbid), ważne związki z tej grupy to również.