Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Perikarion Słownik jedna z dwóch umownych części komórki nerwowej. Nazwę tę nosi ciało komórki nerwowej. Mieszczą się w nim organella komórkowe i dzieje się w.
 • Definicja Zwykła Opryszczka Słownik zwyczajna albo opryszczka pospolita (z łaciny Herpes simplex) - to dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirusy HSV1 i HSV2 (Herpes.
 • Definicja Listek Słownik Listek - jedna z kilku albo wielu blaszek liściowych składających się na liść złożony.
 • Definicja Bruceloza Słownik łaciny Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków.
 • SPECJACJA SYMPATRYCZNA: Słownik przebiegająca bez izolacji geograficznej: wytworzenie się systemów izolujących w obrębie demu. SYMPATRYCZNOŚĆ- występowanie dwu albo więcej.
 • ROŚLINA WIELOLETNIA: Słownik długoletnia, bylina - trwała (długoletnia) roślina zielna o częściach nadziemnych obumierających corocznie. Wiosną z części podziemnych.
 • KŁOS: Słownik kwiatostanu, gdzie na osadce siedzą bezszypułkowe kwiaty (kłos prosty albo pojedynczy) albo kłoski (kłos złożony).Treść hasła pochodzi z.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Człekopodobne co to jest Definicja należąca do naczelnych nadrodzina, gdzie są małpy człekokształtne i homonidzi. Różnicą między większością naczelnych a człekopodobnymi jest.
 • Australopitek co to jest Definicja tą kojarzymy "południowe małpy", gdyż pierwsze skamieniałości odkryto w Południowej Afryce, żyły one pomiędzy 4 a 1 milionem lat.
 • Chloroplast co to jest Definicja organellum komórkowe otoczone podwójną błoną białkowo - lipidową, które występuje u roślin eukariotycznych. Chloroplasty zawierają.
 • Jeźowiec co to jest Definicja część jeżowców ma kuliste ciała, z kolei te, które żyją na piachu, mule na płytkiej wodzie ich ciała są spłaszczone. Ciało jeżowca chroni.
 • WIRUS: Definicja on z organicznych związków i zaraża on żywe komórki. Wirus zbudowany jest z nici kwasów nukleinowych i otoczony jest białkowym płaszczem.
 • DWUCUKRY: Definicja Zwane odmiennie bisacharydami. To węglowodany zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydowych. Zaliczamy do nich sacharozę i maltozę.
 • NEANDERTALCZYK: Definicja pojawił się ok. 200 tys. lat temu, a wymarł 30 tys. lat temu. Mózg neandertalczyka był tej samej wielkości co nasz albo czasami większy.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Amidy Co to jest kwasów karboksylowych, zawierające w karboksylu w miejsce grupy hydroksylowej grupę aminową. Grupa amidowa, ze względu.
 • Definicja Lignina Co to jest naturalny związek wielkocząsteczkowy (polimer o nieregularnej budowie) stanowiący około 30% masy drewna.
 • Definicja Silany Co to jest związki krzemu i wodoru, analogi alkanów.
 • Definicja Amoniak Co to jest przenikliwym zapachu, rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w.
 • ACETAMID: Co to jest amid kwasu octowego CH3 CO(NH2.
 • ENANCJOMERY: Co to jest cząsteczek tej samej substancji, będące w budowie przestrzennej swoimi lustrzanymi odbiciami. Izomery optyczne.
 • ETYLEN: Co to jest najprostszy węglowodór nienasycony H2 C=CH2 , łatwopalny i wybuchowy gaz, produkt wyjściowy do wielu reakcji syntezy.