Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Paleobotanika Słownik dział paleontologii, zajmujący się morfologią porównawczą, anatomią i rozmieszczeniem roślin żyjących w minionych epokach geologicznych.
 • Definicja Agrocenoza Słownik układ ekologiczny, który został utworzony poprzez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład.
 • Definicja Botanika Paznokieć Słownik botanice to jest dolna, zwężona część płatków korony nie wszystkich kwiatów (na przykład roślin z rodz. goździkowatych), wyraźnie.
 • Definicja Człowieka Dorastanie Słownik człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u.
 • FERMENTACJA MASŁOWA: Słownik masłowa - fermentacja spowodowana poprzez bakterie masłowe. Równanie sumaryczne fermentacji masłowej C6H12O6 + bakterie masłowe.
 • ATMOSFERA: Słownik gazowa powłoka otaczająca planetę. Atmosfera Ziemska jest niejednorodną powłoką złożoną z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Prócz gazów.
 • ANTYKODON: Słownik Antykodon - trójka nukleotydów w tRNA tworząca komplementarne pary z odpowiednim kodonem w mRNA.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Nerwowa Tkanka co to jest Definicja która zawiera komórki nerwowe przenoszące czynniki elektryczne z jednej części ciała do innej. Z tkanki  nerwowej zbudowane są mózg.
 • Chlorofil co to jest Definicja barwnikiem, który bierze udział w fotosyntezie. Umiejscowiony jest wewnątrz komórek roślinnych, w chloroplastach. Dzięki chlorofilowi.
 • Właściwe Tłuszcze co to jest Definicja glicerydy, a więc estry glicerolu i kwasów tłuszczowych. To są związki nieorganiczne nierozpuszczalne w wodzie. Tłuszczami właściwymi są.
 • Mięśniowa Tkanka co to jest Definicja z włókien mięśniowych, które posiadają umiejętność do aktywnego kurczenia się. Tkanka ta umożliwia ruch. Aby poruszać wszystkimi częściami.
 • AMINOKWASY: Definicja chemiczne, które zawierają grupę aminową i grupę karboksylową. Aminokwasy dzielimy na egzogenne a więc te, które organizm musi.
 • POLIMER: Definicja substancja o bardzo dużej masie cząsteczkowej składająca się z mniejszych przedmiotów powtarzalnych, zwanych monomerami. Zadaniem polimerów.
 • DWUCUKRY: Definicja Zwane odmiennie bisacharydami. To węglowodany zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydowych. Zaliczamy do nich sacharozę i maltozę.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Cerezyna Co to jest oczyszczony wosk ziemny, mieszanina rozgałęzionych węglowodorów.
 • Definicja Asfalt Co to jest nasyconych węglowodorów, ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do.
 • Definicja Reakcje Redoksowe Co to jest których następuje wymiana ładunku między reagentami, w wyniku której jedne atomy podwyższają swój stopień utlenienia.
 • Definicja Wersenian Co to jest wersenian dwusodowy, wersenian sodu, sól dwusodowa kwasu wersenowego (EDTA.
 • CHITYNA: Co to jest wielocukier, główny składnik pancerzyków skorupiaków i owadów.
 • OGNIWO GALWANICZNE: Co to jest różnych elektrod zanurzonych w tym samym roztworze, lub dwóch identycznych elektrod zanurzonych w różnych roztworach.
 • NUKLEOTYDY: Co to jest estry fosforowe nukleozydów, np.