Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Błonica Słownik Dolegliwość zakaźna, najcześciej występująca u dzieci, spowodowana poprzez maczugowiec błonicy (z łaciny Corynebacterium diphteriae.
 • Definicja Odziedziczalność Słownik Odziedziczalność ogólna (w szerokim sensie – sensu lato) H2B (albo jako HB, H2, h2B) służy do ustalenia, czy to różnice genetyczne.
 • Definicja Dugon Dugong Diugoń Słownik dugon) - jedyny przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w.
 • Definicja Parkinsona Choroba Słownik Parkinsona - autosomalna,uwarunkowana genem dominującym. U osób chorych zahamowany jest mechanizm syntezy neurotransmiterów w pewnych.
 • DELECJA: Słownik jeden z typów spontanicznej mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par.
 • DYREKTYWA PTASIA: Słownik Ptasia to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of.
 • ROŚLINY RUDERALNE: Słownik ruderalne rośliny zasiedlające tereny sztucznie wytworzone poprzez człowieka, szczególnie środowiska miejskie na przykład okolice.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Gen Recesywny co to jest Definicja schowany obiekt informacji genetycznej albo genotypu. Kojarzymy poprzez to, że zostanie on przeniesiony do pokolenia kolejnego i w tym.
 • Dyniowate co to jest Definicja należąca do roślin dwuliściennych, licząca ok. 850 gatunków. zwykle liście dyniowatych są bardzo spore i szorstkie, z kolei kwiaty są.
 • Genetyczny Kod co to jest Definicja posiada bardzo sporą liczbę związków chemicznych, które nazywane są zasadami azotowymi, które są w ustalonym porządku połączone. zasady te.
 • Krasnorosty co to jest Definicja które zawierają czerwony barwnik. Bardzo spora część krasnorostów zasiedla morza. Część z nich żyje na skałach przybrzeżnych rejonów.
 • WIDŁAK: Definicja które swoim pokrojem przypominają mchy. Rosną one w zacienionych i wilgotnych miejscach. To jest roślina, która ma łodygę płożącą się i na.
 • SAGOWCE: Definicja prawdopodobnie pojawiły się ok. 300 mln lat temu i były jedynym pożywieniem dla dinozaurów roślinożernych. dziś sagowce rosną w tropikach.
 • NARZĄD ANALOGICZNY: Definicja który u różnych gatunków pełni taką samą funkcję, lecz ma inne geneza. Narząd analogiczny jest przeciwieństwem narządu homologicznego.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Pierwiastek Co to jest zbiór atomów o takiej samej wartości liczby atomowej.
 • Definicja Winylu Chlorek Co to jest mono-chloroeten, chlorek etylenu, CH2 =CH-Cl, monomer popularnego tworzywa PCV (polichlorek winylu.
 • Definicja Rozpuszczalników Lotność Co to jest parowania określana w stosunku do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do.
 • Definicja Saletra Co to jest I i II grupy,:    saletra indyjska – KNO3   (saletra potasowa )    saletra norweska – Ca(NO3 )2 (saletra wapniowa )   .
 • FEHLINGA ROZTWÓR: Co to jest Fehlinga do wykrywania substancji redukujących (cukrów redukujących, aldehydów). Jest to zasadowy roztwór siarczanu.
 • FREONY: Co to jest niepalne pochodne prostych węglowodorów, zawierająw cząsteczce fluor i chlor, ze względu na swe właściwości fizyczne.
 • KRYSZTAŁ: Co to jest substancji charakteryzująca się regularną budową przestrzenną (wzajemnym ułożeniem cząsteczek lub jonów tworzących.