tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Bulwa Bulwa - łodyga podziemna nie wszystkich roślin (na przykład ziemniak, burak, cebula) albo forma korzenia (na przykład
 • Definicja Akrosom Akrosom – przekształcony lizosom w przedniej części główki plemnika; zawiera różne enzymy pozwalające na wniknięcie
 • Definicja Osadka Osadka - część pędu, na której osadzone są kwiaty albo kłoski
 • Definicja Oogeneza Mechanizm stworzenia u człowieka i zwierząt dojrzałej komórki jajowej, w rezultacie którego uzyskuje ona pomniejszoną o

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Sinice co to jest Definicja To są mikroorganizmy, które ulegają fotosyntezie, posiadają niebieso - zielone zabarwienie. Nazywane są czasem
 • Gen co to jest Definicja Jest fundamentalną jednostką dziedziczności, jest przekazywany kolejnym pokoleniom bez dzielenia na części mniejsze
 • Woda co to jest Definicja Jest żródłem życia. Jest związkiem chemicznym nieorganicznym o wzorze H2O, zbudowana  jest z wodoru i tlenu. Woda jest
 • Związek Organiczny co to jest Definicja To jest związek, który zawiera łańcuchy węglowe. Możemy wyróżnić cztery fundamentalne typy związków organicznych

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja dwuazowanie Co to jest chlorowodorkiem) aminy aromatycznej a kwasem azotowym (III), w efekcie której powstają związki dwuazoniowe, które przez
 • Definicja SEM Co to jest różnica potencjałów elektrod ogniwa otwartego, tzn. takiego, z którego nie jest pobierany prąd. SEM zależy od budowy
 • Definicja lizol Co to jest Stosowany w postaci kilkuprocentowych roztworów wodnych do dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń
 • Definicja arszenik Co to jest tlenek arsenu As2 O3 , bardzo silna trucizna