Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Bioetyka Słownik Bioetyka (z angielskiego: bioethics) - dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie.
 • Definicja Miofibryle Słownik włókienka kurczliwe, makrokompleksy filamentów w formie minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo często, zachodzą na siebie w.
 • Definicja Fasola Słownik zwyczajna (Phaseolus vulgaris) - gatunek roślin jednorocznych należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej.
 • Definicja Pile Słownik fimbrii, specyficznych, pustych w środku włosków komórkowych, pełniących istotną rolę w procesie koniugacji. W trakcie koniugacji, pile.
 • WYBIÓRCZOŚĆ SAMIC - ODDZIAŁYWANIE NA UKŁAD PERCEPCYJNY SAMICY: Słownik percepcyjny samicy może być poprzez dobór naturalny uwrażliwiony na pewien typ bodźców zmysłowych związanych lub z wyszukiwaniem pokarmu.
 • PŁONICA, SZKARLATYNA: Słownik Szkarlatyna, z angielskiego: Scarlet fever, Scarlatina) jest ostrą chorobą zakaźną wieku dziecięcego wywołaną poprzez bakterię.
 • LISTERIOZA: Słownik łaciny Listeriosis) - to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna zwierząt. U ludzi występuje jako zoonoza. Chorują owce, świnie, bydło, konie.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Człekopodobne co to jest Definicja należąca do naczelnych nadrodzina, gdzie są małpy człekokształtne i homonidzi. Różnicą między większością naczelnych a człekopodobnymi jest.
 • Hiv co to jest Definicja od Human Immunodeficiency Virus. To jest wirus, który wywołuje AIDS, zakaż on komórki ludzkiego układu immunologicznego, a więc.
 • Antropogeneza co to jest Definicja To jest mechanizm, w rezultacie którego powstał człowiek rozumny, a więc geneza, droga rozwojowa i mechanizmy ewolucyjne.
 • Paprotnik co to jest Definicja roślina niekwiatowa, zarodnikowa. Przewarzająca część paprotników wytwarza liście, które składają się z mnóstwa odcinków. Na odwrotnej.
 • ENZYM: Definicja które pełni funkcję katalizatora, a więc jest substancją przyspieszającą reakcje chemiczne. Działanie enzymu bazuje na tym, iż przyciąga.
 • DZIEDZICZENIE: Definicja fakt kojarzymy przekazywanie potomstwu genów. Każdy organizm żywy poprzez konkretne przenoszenie genów wytwarza podobne do siebie potomstwo.
 • MEJOZA: Definicja który tworzy komórki płciowe i zarodniki u roślin. następuje to w trakcie dwóch podziałów, w trakcie których geny mieszają się w.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Eksykator Co to jest naczynie, zawierające środek suszący (P2 O5 , stęż. H2 SO4 , CaCl2 , niebieski żel krzemionkowy, itp.) i służące do.
 • Definicja Piroliza Co to jest proces rozkładu pod wpływem ciepła.
 • Definicja Nitrująca Mieszanina Co to jest stężonego kwasu azotowego(V) i stężonego kwasu siarkowego(VI) służąca do nitrowania (podstawiania grupy nitrowej —NO2.
 • Definicja Mezomeria Co to jest istnienia danego związku (cząsteczki) w wielu nietrwałych, zmieniających się, przechodzących jedna w drugą, strukturach.
 • PAULIEGO ZAKAZ: Co to jest reguła, mówiąca, że w atomie nie mogą istnieć dwa elektrony o jednakowych wszystkich czterech więcej.
 • SZCZAWIOWY KWAS: Co to jest najprostszy kwas dwukarboksylowy (COOH)2 . Z wapniem daje nierozpuszczalny szczawian wapnia.
 • DEHYDRATACJA: Co to jest Może dotyczyć zarówno usunięcia wody z kryształu związku uwodnionego (wody związanej fizycznie) jak i usunięcie.