Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Ptasia Dyrektywa Słownik Ptasia to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of.
 • Definicja Allochoria Słownik obcosiewność) - u roślin nasiennych roziewanie nasion przy użyciu czynników zewnętrznych. Rozróżniami kilka typów allochorii: hydrochoria.
 • Definicja Pylnik Słownik obiekt pręcika kwiatu, znajduje się w główce pręcika. U roślin okrytonasiennych występują dwa pylniki połączone łącznikiem. W każdym.
 • Definicja Paleobotanika Słownik dział paleontologii, zajmujący się morfologią porównawczą, anatomią i rozmieszczeniem roślin żyjących w minionych epokach geologicznych.
 • MONONUKLEOZA ZAKAŹNA: Słownik zakaźna (z łaciny Mononucleosis infectiosa) to zakaźna dolegliwość wirusowa występująca przeważnie w dzieciństwie albo w momencie.
 • CHROMONEMA: Słownik Chromonema - nić z której złożona jest chromosom.
 • ALPINARIUM: Słownik Alpinarium - ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, gdzie odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z wysokogórskimi roślinami.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Wargowe co to jest Definicja rodziny dwuliściennych i liczą ok. 6500 gatunków, do których zaliczamy majeran ogrodowy czy cząber ogrodowy, wykorzystywane jako przyprawy.
 • Kwiatowa Okrytonasienna Roślina co to jest Definicja trakcie rozmnażania płciowego wytwarza kwiaty, a w kwiatach nasiona. Nasiona z kolei rozwijają się z zalążka, wewnątrz słupka. Nazwa.
 • Listownice co to jest Definicja największe brunatnice, które zasiedlają wybrzeża skalne. Listownice żyją na dnie morskim jak także na skałach poniżej lustra wody. Wielkie.
 • Szyszka co to jest Definicja przekształcona z liści zwarta struktura. Na tym samym drzewie rosną oddzielnie męskie i kobiece szyszki. Szyszka jest organem rozmnażania.
 • NARZĄD ANALOGICZNY: Definicja który u różnych gatunków pełni taką samą funkcję, lecz ma inne geneza. Narząd analogiczny jest przeciwieństwem narządu homologicznego.
 • ZWIĄZEK NIEORGANICZNY: Definicja związkiem, który nie zawiera łańcuchów węglowych. W większości w organizmach żywych, występujące tam związki nieorganiczne, są związkami.
 • MAŁŹE: Definicja które posiadają dwuczęściową muszlę. Prowadzą one osiadły tryb życia w wodzie. Muszle małżów połączone są szczególnymi zawiasami. Połówki.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Wodorowe Wiązanie Co to jest pośrednia forma między wiązaniem atomowym a oddziaływaniem międzycząsteczkowym. Występuje między atomem wodoru (stąd.
 • Definicja Wapienne Mleko Co to jest zawiesina wodorotlenku wapnia w wodzie (roztwór wodny wodorotlenku wapnia nazywamy wodą wapienną.
 • Definicja Łańcuchowe Reakcje Co to jest złożone z powiązanych ze sobą i kolejno następujących po sobie procesów. Zaczynają się reakcją inicjującą, po niej.
 • Definicja Polimorfizm Co to jest zjawisko występowania substancji w kilku odmianach krystalizacyjnych (o różnej budowie kryształów.
 • LÓD SUCHY: Co to jest zestalony CO2 ; w warunkach normalnych sublimuje do gazowego CO2 z pominięciem stanu ciekłego - stąd nazwa.
 • WYSALANIE: Co to jest osadu z roztworu koloidalnego poprzez dodanie roztworu silnego elektrolitu i zniszczenie tym sposobem ochronnej warstwy.
 • OCHRONA PRZED KOROZJĄ: Co to jest i działań mający na celu spowolnienie procesu korozji metali (szczególnie żelaza i jego stopów). 1. wytwarzanie.