Słownik aglutynina co to znaczy.
Definicja Aglutynina. Co znaczy aglutynogenów w trakcie aglutynacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi.

Czy przydatne?

Definicja Aglutynina

Definicja z ang. agglutinin, z niem. Agglutinin.

Co to znaczy AGLUTYNINA: Aglutynina to przeciwciało biorące udział w zlepianiu aglutynogenów w trakcie aglutynacji.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Agrocenoza:
Co to jest ekologiczny, który został utworzony poprzez człowieka w celu zmaksymalizowania plonów. Układowi temu towarzyszy uproszczony skład gatunkowy wszystkich szczebli troficznych a poprzez to ograniczona aglutynina co to jest.
Definicja Aeroby, Tlenowce, Aerobionty, Oksybionty:
Co to jest tlenowce, aerobionty, oksybionty) - wszelakie organizmy wykorzystujące tlen w procesie oddychania jako ostateczny akceptor protonów i elektronów (teoria chemiosmotyczna Mitchella). Oddychanie tlenowe aglutynina definicja.
Definicja Aktywator:
Co to jest Aktywator to białko, które po związaniu się z DNA powiększa częstość inicjacji transkrypcji z promotora.Treść hasła pochodzi z Wikipedi aglutynina co znaczy.
Definicja Acydotrofizm:
Co to jest jest naturalne zakwaszanie wód. Występuje przeważnie w rejonach wulkanicznych i o dużej aktywności sejsmicznej. Wywołany jest przedostawaniem się do wody, kwasów mineralnych z podłoża i przyległych aglutynina słownik.

Czym jest Aglutynina znaczenie w Słownik biologia A .

  • Dodano:
  • Autor: