Słownik biomasa co to znaczy.
Definicja Biomasa. Co znaczy materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w.

Czy przydatne?

Definicja Biomasa

Definicja z ang. biomass, z niem. Biomasse.

Co to znaczy BIOMASA: W ekologii poprzez termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym definicją rozumie się również całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. Przez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, potem w łańcuchu pokarmowym również zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można zastosować dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii przez spalanie biomasy, albo spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie dzieje się w kotłach, w celu uzyskania energii cieplnej, która może być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną. Biomasa to jest całkowita masa materii danej populacjii na okreslonym terenie w danym momencie. Do celów energetycznych wykorzystuje się przeważnie

Definicja Białka MHC:
Co to jest histocompatibility complex, kluczowy kompleks zgodności tkankowej) nazywane także HLA (Human leucocite antigens, ludzkie antygeny leukocytalne) Geny kodujące białka MHC znajdują się u człowieka w 6 biomasa.
Definicja Bioindykacja:
Co to jest sposób ocena stanu środowiska, poziomu zanieczyszczeń, opierając się na badania reakcji organizmów żywych stenotypowych (organizmów wskażnikowych) na zmiany.Treść hasła pochodzi z Wikipedi biomasa.
Definicja Bruceloza:
Co to jest Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich jak także człowieka. Dolegliwość ta u biomasa.
Definicja Bioakustyka:
Co to jest Bioakustyka, dział zajmujący się wpływem fal akustycznych na organizmy żywe biomasa.

Czym jest Biomasa znaczenie w Słownik biologia B .

  • Dodano:
  • Autor: