biomasa co to znaczy
Definicja Biomasa. Co znaczy materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w.

Czy przydatne?

Definicja Biomasa

Definicja z ang. biomass, z niem. Biomasse.

Co to znaczy BIOMASA: W ekologii poprzez termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym definicją rozumie się również całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach. Przez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, potem w łańcuchu pokarmowym również zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można zastosować dla celów człowieka. Podlega ona przetwarzaniu na inne formy energii przez spalanie biomasy, albo spalanie produktów jej rozkładu. Spalanie dzieje się w kotłach, w celu uzyskania energii cieplnej, która może być ewentualnie dalej przetworzona na energię elektryczną. Biomasa to jest całkowita masa materii danej populacjii na okreslonym terenie w danym momencie. Do celów energetycznych wykorzystuje się przeważnie

Czym jest Biomasa znaczenie w Słownik biologia B .