Słownik hipnogram co to znaczy.
Definicja HIPNOGRAM. Co to jest wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych.

Czy przydatne?

Definicja HIPNOGRAM

Co to znaczy Hipnogram: wykres EEG przedstawiają­cy przebieg potencjałów elektrycznych mózgu w okresie różnych stadiów snu
Definicja HISTONY:
Co to jest białek o charakte­rze zasadowym. Wiążą się z DNA, będąc struk­turami stanowiącymi podstawę nukleosomowej organizacji chromatyny w komórkach, dzię­ki tworzeniu białkowego rdzenia (nukleosomu), wokół HIPNOGRAM.
Definicja HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA:
Co to jest pobudliwości błędnika, polegającym na spe­cjalnym ułożeniu głowy, a w dalszym ciągu płukaniu uszu chłodną i ciepłą wodą (pobudzanie prze­pływu endolimfy w kanałach błędnika). Obser­wuje się w tym HIPNOGRAM.
Definicja HYBRYDOMA:
Co to jest nazwa hodowli komórkowych sztucznych nowotworów, wykorzystywanych do wytwarzania sporych ilości przeciwciał monoklinalnych. Komórki hybrydoma są klonem ustalonej komórki nowotworowej HIPNOGRAM.
Definicja HYDROKOLOIDY:
Co to jest potencjale wchłaniania wody. Stosowane jako rodzaj specjalnego opatrunku, składającego się z kawałka nieprzezroczystego poliuretanu, pokrytego cząstkami H., które przechodzą w formę płynną i HIPNOGRAM.

Czym jest HIPNOGRAM znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: