Słownik ELEKTROLIZER HOFMANNA co to znaczy.
Słownik ELEKTROLIZER HOFMANNA. Co znaczy gazów wydzielających się na elektrodach. Naczynie.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROLIZER HOFMANNA

Co to znaczy elektrolizer hofmanna: urządzenie do wykonywania elektrolizy i pomiaru objętości gazów wydzielających się na elektrodach. Naczynie elektrolityczne (szklane) ma kształt litery H, uzupełnionej w środku od góry o dodatkowy odcinek (tą drogą wprowadza się do aparatu elektrolit w celu wypełnienia go w całości i wyparcia powietrza). Elektrody są wbudowane u podstawy ramion litery H, a górne części litery H są zakończone kranami i kalibrowane tak, by można było oznaczyć objętość zbierających się tam gazów. Do elektrolizy wody stosuje się wodę lekko zakwaszoną H2SO4. W zamkniętej przestrzeni nad katodą zbiera się wodór a w przestrzeni nad anodą tlen. Relacja objętości wydzielonego wodoru i tlenu wynosi 2:1

Definicja ELEKTRORAFINACJA MIEDZI:
Co to jest otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi - przy wykorzystaniu elektrolizy. Bloki miedzi hutniczej stanowią elektrolizer hofmanna.
Definicja ENERGIA ELEKTRONOWA:
Co to jest wewnętrznej układu, związana ze stanem elektronów w atomie albo cząsteczce (por. stan fundamentalny, stany wzbudzone). Rozmiar kwantu e.e. odpowiada zakresowi promieniowania widzialnego i elektrolizer hofmanna.
Definicja Er:
Co to jest znak ↑ erbu elektrolizer hofmanna.
Definicja ETEN:
Co to jest pierwszy człon ↑ szeregu homologicznego ↑ alkenów. To jest bezb. gaz (tt. -169°C, tw. -104°C) nierozp. w wodzie, z kolei dobrze rozp. w węglowodorach nasyconych. W laboratorium może być otrzymywany elektrolizer hofmanna.

Czym jest ELEKTROLIZER HOFMANNA znaczenie w Definicje chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: