Słownik KOROZJA METALI I STOPÓW co to znaczy.
Słownik KOROZJA METALI I STOPÓW. Co znaczy wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw.

Czy przydatne?

Definicja KOROZJA METALI I STOPÓW

Co to znaczy korozja metali i stopów: postępująca destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach, pozwalających na przepływ prądu elektrycznego, rozpuszczanie się metalu (utlenianie) i przechodzenie do warstwy wodnej (↑ korozja elektrochemiczna). Na przykład stal prócz żelaza zawiera grafit i cementyt (Fe3C). Ziarna tych substancji na powierzchni stali stanowią elektrody dodatnie zaś sąsiadujące żelazo ujemne. W mikroogniwie lokalnym na powierzchni stali przebiega mechanizm Fe0 - 2e- Fe2+, a na ziarnie grafitu lub Fe3C: H2O + 1/2O2 + 2e- 2OH-. W rezultacie tego tworzy się wodorotlenek żelaza (II) Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2. Wodorotlenek ten utlenia się tlenem z powietrza do Fe(OH)3 i na powierzchni stali powstaje rdza, która jest mieszaniną uwodnionych tlenków żelaza. Powstała rdza ułatwia dalszą korozję

Definicja KWAS SIARKOWY(VI):
Co to jest oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI) zawiera 95÷98% H2SO4. Stężony k.s. jest niezmiernie ↑ korozja metali i stopów.
Definicja KRYPTON:
Co to jest Krypton), pierwiastek chem., niemetal, Z = 36, m.at. 83,3u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W przyrodzie występuje w formie wolnej; składnik atmosfery ziemskiej korozja metali i stopów.
Definicja KOMPLEMENTARNOŚĆ:
Co to jest wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo nici RNA tworzonej poprzez enzym ↑polimerazę opierając się na matrycy korozja metali i stopów.
Definicja KURARA:
Co to jest południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi: tubokurarynę i toksyferynę (w najwyższym stopniu trujący ze znanych alkaloidów korozja metali i stopów.

Czym jest KOROZJA METALI I STOPÓW znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: