Słownik KOROZJA METALI I STOPÓW co to znaczy.
Słownik KOROZJA METALI I STOPÓW. Co znaczy wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw.

Czy przydatne?

Definicja KOROZJA METALI I STOPÓW

Co to znaczy korozja metali i stopów: postępująca destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach, pozwalających na przepływ prądu elektrycznego, rozpuszczanie się metalu (utlenianie) i przechodzenie do warstwy wodnej (↑ korozja elektrochemiczna). Na przykład stal prócz żelaza zawiera grafit i cementyt (Fe3C). Ziarna tych substancji na powierzchni stali stanowią elektrody dodatnie zaś sąsiadujące żelazo ujemne. W mikroogniwie lokalnym na powierzchni stali przebiega mechanizm Fe0 - 2e- Fe2+, a na ziarnie grafitu lub Fe3C: H2O + 1/2O2 + 2e- 2OH-. W rezultacie tego tworzy się wodorotlenek żelaza (II) Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2. Wodorotlenek ten utlenia się tlenem z powietrza do Fe(OH)3 i na powierzchni stali powstaje rdza, która jest mieszaniną uwodnionych tlenków żelaza. Powstała rdza ułatwia dalszą korozję

Definicja KREDA:
Co to jest osadowa skała wapienna (zawiera do 70% CaCO3), barwy białej albo szarej. Użytkowana do wyrobu farb, kitów, kredy do pisania, kredek i asfaltu korozja metali i stopów.
Definicja KWAS GLUTAMINOWY:
Co to jest aminopentanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów, jedyny aminokwas syntetyzowany poprzez organizmy żywe bezpośrednio z amoniaku i innych związków org. Odgrywa istotną rolę w procesach syntezy i przemian korozja metali i stopów.
Definicja KRZEPNIĘCIE:
Co to jest przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia korozja metali i stopów.
Definicja KOAGULACJA NIEODWRACALNA:
Co to jest koagulacja zolu w stan koagulatu (↑ żelu). Koagulat nie może być przeprowadzony z powrotem w ↑ zol. Por. denaturacja białka korozja metali i stopów.

Czym jest KOROZJA METALI I STOPÓW znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: