Słownik koncepcja obciążenia co to znaczy.
Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne

Definicja z ang. The concept of genetic load: mutational load, load segregation, load substitution, z niem. Das Konzept der genetischen Belastung: Mutations-Last, Lasttrennung, Last Substitution.

Co to znaczy KONCEPCJA OBCIĄŻENIA GENETYCZNEGO: OBCIĄŻENIE MUTACYJNE, OBCIĄŻENIE SEGREGACYJNE, OBCIĄŻENIE SUBSTYTUCYJNE: Obciążenie genetyczne - różnica pomiędzy wartością przystosowawczą optymalnego genotypu a średnią dla całej populacji. Obciążenie pochodzące z dopływu nowych genów - wywołane poprzez mutacje i imigrację obecność niekorzystnych alleli w populacji i ich opóźnioną eliminację wynikającą z różnych systemów obronnych (na przykład recesywność). Muller i lego zwolennicy uważali, iż większa część zmienności w populacji pochodzi ze szkodliwych, recesywnych mutacji i iż utrzymywanie się takich mutantów jest bardzo ograniczone w skutek zgonu genetycznej recesywnych homozygot. Zmienność pochodząca z segregacji - oponenci Mullera dowodzili, iż zmienność genetyczna w populacjach naturalnych jest zbyt wysoka, alby ją można było przypisywać raczej albo wyłącznie nowymi genami. Uważali oni, iż przewarzająca część tej zmienności musi wynikać z segregowania genów pochodzących od genotypów zrównoważonych na poziomie allelicznym albo epistatycznym. Obciążenie substytucyjne - jednostkami doboru naturalnego są całe osobniki, a lepsze genotypy powstają regularnie jako dość nieoczekiwany rezultat rekombinacji, pozwalającej na takie połączenie genów, które prowadzi do wytworzenia korzystnej równowagi na poziomie allelicznym albo epistatycznym. Mimo istnienia różnych systemów ochronnych (supergeny, sprzężenia) przewarzająca część z tych dobrze zrównoważonych układów ulega przełamaniu w konsekwencji segregacji i rekombinacji zachodzącej w okresie wytwarzania kolejnego pokolenia. , Tomasz Pater

Definicja Korzeń:
Co to jest sporofitu rośliny naczyniowej, mający trzy fundamentalne cele: dostarczanie substancji odżywczych (sole mineralne) i wody i utrzymywanie rośliny w glebie. Powierzchnia chłonna korzenia jest zazwyczaj koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.
Definicja Korona Drzewa:
Co to jest właściwością charakterystyczną każdej rośliny drzewiastej to jest, iż na pewnej wysokości nad ziemią pień przekształca się w zespół konarów, gałęzi, pędów i liści, który tytułujemy koroną. Już u koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.
Definicja Kłosek:
Co to jest kłosa traw złożona z jednego albo kilku kwiatów i zamknięta dwiema plewami. Kłoski pszenicy owocują przeciętnie czterema ziarniakami. Rzadko spotyka się szóste ziarniaki u pszenicy ale tylko drugie i koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.
Definicja Kapok:
Co to jest łamiących się, nieprzędnych włókien nasiennych (w formie puchu) o długości do 35 mm, pozyskiwanych z różnych gatunków drzew z rodz. wełniakowatych, raczej z puchowca pięciopręcikowego (Ceiba koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.

Czym jest Koncepcja obciążenia znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: