Słownik koncepcja obciążenia co to znaczy.
Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne.

Czy przydatne?

Definicja Koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne

Definicja z ang. The concept of genetic load: mutational load, load segregation, load substitution, z niem. Das Konzept der genetischen Belastung: Mutations-Last, Lasttrennung, Last Substitution.

Co to znaczy KONCEPCJA OBCIĄŻENIA GENETYCZNEGO: OBCIĄŻENIE MUTACYJNE, OBCIĄŻENIE SEGREGACYJNE, OBCIĄŻENIE SUBSTYTUCYJNE: Obciążenie genetyczne - różnica pomiędzy wartością przystosowawczą optymalnego genotypu a średnią dla całej populacji. Obciążenie pochodzące z dopływu nowych genów - wywołane poprzez mutacje i imigrację obecność niekorzystnych alleli w populacji i ich opóźnioną eliminację wynikającą z różnych systemów obronnych (na przykład recesywność). Muller i lego zwolennicy uważali, iż większa część zmienności w populacji pochodzi ze szkodliwych, recesywnych mutacji i iż utrzymywanie się takich mutantów jest bardzo ograniczone w skutek zgonu genetycznej recesywnych homozygot. Zmienność pochodząca z segregacji - oponenci Mullera dowodzili, iż zmienność genetyczna w populacjach naturalnych jest zbyt wysoka, alby ją można było przypisywać raczej albo wyłącznie nowymi genami. Uważali oni, iż przewarzająca część tej zmienności musi wynikać z segregowania genów pochodzących od genotypów zrównoważonych na poziomie allelicznym albo epistatycznym. Obciążenie substytucyjne - jednostkami doboru naturalnego są całe osobniki, a lepsze genotypy powstają regularnie jako dość nieoczekiwany rezultat rekombinacji, pozwalającej na takie połączenie genów, które prowadzi do wytworzenia korzystnej równowagi na poziomie allelicznym albo epistatycznym. Mimo istnienia różnych systemów ochronnych (supergeny, sprzężenia) przewarzająca część z tych dobrze zrównoważonych układów ulega przełamaniu w konsekwencji segregacji i rekombinacji zachodzącej w okresie wytwarzania kolejnego pokolenia. , Tomasz Pater

Definicja Kolba (Botanika):
Co to jest Kolba - w botanice określeniem tym nazywa się kłos o silnie zgrubiałej osadce (na przykład kolba kukurydzy).Treść hasła pochodzi z Wikipedi koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.
Definicja Komórka Rozrodcza (Jajowa):
Co to jest odmiennie komórka jajowa - kobieca. W rozmnażaniu płciowym biorą udział dwa organizmy rodzicielskie. Wytwarzają one komórki płciowe, zwane gametami. Osobnik kobiecy produkuje komórki jajowe, z kolei koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.
Definicja Klasa:
Co to jest Klasa (classis) - kategoria systematyczna w systematyce roślin odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.
Definicja Kłącze:
Co to jest organ przetrwalnikowy i spichrzowy, przekształcona podziemna łodyga o skróconych międzywęźlach. Z węzłów kłącza wyrastają korzenie przybyszowe, zaś z pąków bocznych - liscie. Roślinami, które mają koncepcja obciążenia genetycznego: obciążenie mutacyjne, obciążenie segregacyjne, obciążenie substytucyjne.

Czym jest Koncepcja obciążenia znaczenie w Słownik biologia K .

  • Dodano:
  • Autor: