Słownik entalpia swobodna co to znaczy.
Definicja entalpia swobodna. Co to jest określona równaniem G = H - TS , gdzie H  - entalpia , T  .

Czy przydatne?

Definicja Entalpia Swobodna

Co to znaczy ENTALPIA SWOBODNA: potencjał termodynamiczny, funkcja termodynamiczna określona równaniem G = H - TS, gdzie H - entalpia, T - temperatura w K, S - entropia. W odwracalnych procesach izotermiczno-izobarycznych (T=const . i p=const .) zmiana entalpii swobodnej ΔH=0

Definicja estry:
Co to jest alkoholu, produkty kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Łatwo ulegają hydrolizie (szczególnie w środowisku zasadowym) z odtworzeniem wyjściowych produktów. Do najbardziej znanych estrów należą ENTALPIA SWOBODNA.
Definicja enolizacja:
Co to jest przejście formy ketonowej ketonu, lub częściej dwuketonu lub ketonokwasów, w formę enolową - nienasyconego alkoholu ENTALPIA SWOBODNA.
Definicja emulgator:
Co to jest substancja obniżająca napięcie powierzchniowe między cieczami tworzącymi emulsje, co wybitnie zwiększa trwałość emulsji ENTALPIA SWOBODNA.
Definicja elektrolit:
Co to jest substancja ulegająca pod wpływem polarnego rozpuszczalnika rozpadowi na jony (dysocjacji elektrolitycznej). Elektrolity dysocjują na jony także po stopieniu (dysocjacja termiczna ENTALPIA SWOBODNA.

Czym jest entalpia swobodna znaczenie w Słownik chemia E .

  • Dodano:
  • Autor: