Słownik METALE co to znaczy.
Słownik METALE. Co znaczy chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie.

Czy przydatne?

Definicja METALE

Co to znaczy metale: pierwiastki posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania świetlnego), ↑ kowalność, dobre przewodnictwo cieplne (dlatego w dotyku są zimne) i elektryczne, w miarę wysokie t.t i t.w., spora gęstość. Właściwości chem. i fiz. metali wynikają z ich budowy atomowej (niewielka liczba elektronów na zewnętrznej powłoce); znaczna gęstość większości metali jest wywołana gęstym upakowaniem ich atomów w kryształach. W substancjach prostych i związkach międzymetalicznych słabo powiązane elektrony powłoki zewnętrznej tworzą tak zwany ↑ gaz elektronowy powodujący dobre przewodnictwo. Wykazują tendencję do oddawania elektronów, tworzą łatwe kationy (Na+, Mg2+, Fe3+; ↑ kation), są zatem mocnymi elektronatorami (↑ reduktor). M. są zasadotwórcze, ich tlenki i wodorotlenki mają przeważnie charakter zasadowy. Nie można przeprowadzić ostrego podziału pierwiastków na m. i niemetale. W okolicy pierwiastków o typowych właściwościach metalicznych (potas, wapń i in.) i typowych właściwościach niemetalicznych (tlen, chlor i in.) istnieje szereg pierwiastków półmetalicznych, które wykazują równocześnie cechy metali i niemetali. Pod względem chem. pierwiastkami o najmocniejszych właściwościach metalicznych są ↑ litowce i ↑ berylowce. Technicznie głównym metalem jest ↑ żelazo - gł. składnik stali. (zobacz półmetale, niemetale)

Definicja MARIOTTE EDME:
Co to jest 1620-1684) fizyk franc., określił (z wyjątkiem R. Boyle´a) zależność pomiędzy objętością i ciśnieniem gazu (↑ prawo Boyle´a i Mariotte´a). Współzałożyciel Akademii Nauk w Paryżu metale.
Definicja MASA MOLOWA:
Co to jest substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji. M.m. jest równa liczbowo masie atomowej albo cząsteczkowej metale.
Definicja MIEDZIOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: miedź, srebro, złoto, ununun. Wszystkie pierwiastki to metale. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach metale.
Definicja MODERATOR:
Co to jest neutrony powstające w procesie ↑ rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda, ↑ beryl, tlenek berylu, ↑ grafit i nie wszystkie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne metale.

Czym jest METALE znaczenie w Definicje chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: