wdziać wdać wczoraj wciąć co znaczy
Wdziać, Wdać (Się), Wczoraj, Wciąć, Wałbrzych, Wąski, Warzywo, Warszawa, Walny, Walnąć, Walić, Walać

Znaczenie wyrazy i słowa na W

 • Co znaczy Walać Definicja 2. stpol. wyrażenie śmiech walać ‘wyśmiewać się, drwić, szydzić’; 3. w XVII w. walać się ‘zataczać się’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *
 • Co znaczy Walić Definicja ‘powodować rozpadanie, upadek czegoś, burzyć, przewracać’; 3. ‘rzucać, sypać z siłą, w dużej ilości’. Pochodzenie: Od XVI w., jednak
 • Co znaczy Walnąć Definicja forma jednokrotna
 • Co znaczy Walny Definicja powszechny’; 2. ‘mający wielkie znaczenie, decydujący, rozstrzygający’; 3. dawniej (XVI w.) ‘dzielny, tęgi’; od XIV w
 • Co znaczy Warszawa Definicja W średniowieczu (XIV-XV w.) miała zróżnicowane brzmienia: Warszewa, Warszowa, Varschewia, Warschouia. Została utworzona od nazwy osobowej
 • Co znaczy Warzywo Definicja stpol. w znaczeniu ‘potrawa, strawa (gotowana)’
 • Co znaczy Wąski Definicja < psłow. *ązъkъ ‘wąski, ciasny’ utworzonego od pierwotnego psłow. przymiotnika *ązъ ‘ts.’; podstawą pie. przymiotnik *anģh-ū- ‘wąski’
 • Co znaczy Wałbrzych Definicja średniowieczu w formie Waldenburg (także w postaciach Waldenberc w 1305 i w 1372 r. oraz Waldenburgk w 1402 r.), co oznaczało teren
 • Co znaczy Wciąć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Wczoraj Definicja < psłow. *vьčera ‘(poprzednim) wieczorem’ > ‘poprzedniego dnia’; przysłówek ten miał dawniej (od XIV w.) formę wczora
 • Co znaczy Się Wdać Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy Wdziać Definicja czasownik przedrostkowy

Definicja słowa, wyrazu z języka polskiego. Słownik wiedzy i pojęć.

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu.

Słowo Wdziać, Wdać (Się), Wczoraj, Wciąć, Wałbrzych, Wąski, Warzywo, Warszawa, Walny, Walnąć, Walić, Walać co to znaczy.

Wyraz Wdziać, Wdać (Się), Wczoraj, Wciąć, Wałbrzych, Wąski co to jest.